2019. október 3., csütörtök

Örökölt sors

Továbbra is türelmesen és kitartóan haladok Jákob családjának a feldolgozásában, egyre mélyebbre jutok. Azonban, ahogy írtam, annyira összetett a történet hogy különböző leágazásokat teszek kutatásomban az irodalom, a történelem, vallás, és egyéb területek világában.
 
Így adódott hogy Jákob nagyapjánál, a "népek sokaságának atyjánál", Ábrahámnál is elidőztem, és most is, így oldalágról ismét hozok egy művet, mielőtt még teljesen a Jákob családjának könyvét mutatnám be.
 
Ahogy szó volt már itt e téma kapcsán a történelemről, vallásról, irodalomról, és a pszichológiáról is, így most Jung apó mellett egy másik témába vágó könyvet hoztam. Címe: Örökölt sors
 
A szerző és a könyv kapcsán sok érdekes dologra lehet bukkanni a neten:
 
őseink traumáit hordozzuk magunkban,
és szorongásainknak sokszor olyan okai vannak,
amik nem is velünk történtek meg.
- írja a 24
 
átfogóan mutat be
nagyon sok elméleti tudást
és gyakorlati megfigyelést
- említi a mindset
 
olyan népszerű,
hogy gyakorlatilag
tábort vert a sikerlisták élén
- mondja a KönyvesBlog
 
 
Jákobtól a 21. százaid
 
Az Örökölt sors című könyv itt íródott a 21. század Európájában. Míg Jákóbék története néhány ezer évvel és néhány ezer kilométerrel arrébb, valahol a Jeruzsálem környéki vidékeken zajlott. Szóval két különböző világ időben, korban és kultúrában, de van bennük közös, ahogy Sándor György mondaná: "Mégis!"
 
Erről lesz szó most itt picit bővebben.
 
Az örökség
 
E szó hallatán az embernek sokszor vagyonelemek, ingatlanok, földek, autók, pénz, ékszerek, és egyéb tárgyak jutnak eszébe. Aztán tovább haladva a témában, előkerülhetnek érzelmesebb dolgok is örökség kapcsán, mint pl: személyes emléktárgyak, kedvességek, szimbolikus dolgok stb.
 
És természetesen azt is tudjuk hogy, akár tetszik, akár nem, de biológiailag is megöröklünk bizonyos dolgokat az őseinktől. Testfelépítést, egészségügyi hajlamokat, géneket stb.
 
Ezek a fenti dolgok a fizikai és a biológiai szintje az életnek, de ha mélyebbre, "finomabb-szintre" megyünk, akkor ott is találkozhatunk örökségekkel: mentális dolgok, szellemi beállítódottság, kulturális kondíciók, viselkedési mintázatok, pszichológiai jelenségek stb. És erről a szintről szól ez a megrázó erejű könyv, az Örökölt sors. Ráadásul nem felületes ezoterikus hókusz-pókusz, hanem tudományos alapokra, kutatásokra, kísérletekre, és sok-sok terápiás tapasztalatra épülő figyelemreméltó mű ez.
 
Milyen pszichológiai és milyen mentális örökségeket cipelünk? Milyen frusztrációkat, milyen gesztusokat? Milyen attitűdöket, milyen félelmeket, gátlásokat, agressziókat, és korlátokat? Milyeneket? És honnan jönnek ezek? Elődeink honnan kapták, és mi mit kezdünk velük? Egyáltalán észrevesszük őket? Felismerjük az automatizmusainkban meghúzódó előző generációkat?
 
Sok-sok gyakorlati példával illusztrálva járja körbe ezeket a témákat ez a megrázó erejű mű.
  
Bátor könyv ez bátor olvasóknak, mert kézen fogja az érdeklődőt és az önismereti utazás olyan mély szintjeire viszi, ahol bizony nehéz kérdésekkel szembesül az illető. És aztán a következő kérdés az, hogy az olvasónak van-e elég ereje, tudatossága és bátorsága a válaszokat is megkeresni. Mondom, megrázó erejű mű ez a javából. Ahogy Jung apó írásai is.
 
Ugrás vissza Jákóbhoz!
 
Családjának monumentális műve az irodalom köntösében vesz végig sok témát, valláson, kultúrán, történelmen át a pszichológiát is. A fenti sorok kapcsán azt is mondhatnám, hogy magát az ÖRÖKLÉST!
 
Amit az Örökölt sors könyv végigvezet a pszichológiai oldalon, az mind megjelenik Jákob családjának archaikus történetében is. Ábrahám, és a család több generációjának tagjai is cipelik a pszichológiai mintázatokat, lerakódásokat, örökségeket, sorsvonalakat, automatizmusokat és kondíciókat. Persze minden egyes generáció megvívja a maga harcát a tudatossággal, a felismerésekkel és az elakadásokkal, de kétségtelenül láthatóak a generációs ismétlődések, örökségek és sorsvonalak.
 
Eltéphetetlenül veszünk részt hosszú-hosszú generációs láncolatban, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem, akár azt hisszük függetlenek vagyunk ettől, akár azt hisszük nem. És ez bizony elgondolkodásra késztetheti a szellem és az értelem emberét. Nincs új a nap alatt. Az örök kérdés körül keringünk: Kik vagyunk, honnan jöttünk, és hová tartunk?
 
E körül bolyongtak Ábrahámék, Jákobék, és e körül keringünk mi is itt a 21. században. És vándorlásunk során letehetetlenül cipeljük a batyunkat. Sic itur per asperam, ad astra.
 
 
Üdvözlettel
A Kolostor Őre
 
Csak Könnyedén
 
 
 
Társadalmi célú hirdetés: