2021. október 22., péntek

Egy fa növekedése


2005 karácsonyán ültettük el Zsuzsával ezt a fenyőt 16 évvel ezelőtt. Családunkból már senki sincs napi kapcsolatban a fával, hiszen szétszéledtünk, egyikünk sem ott lakik, viszont alkalmanként van aki arrafelé autózik, és csinál egy fotót róla. A húgom küldött most egy friss fényképet. Láthatólag jól érzi magát a fa. Remélhetőleg hosszú és kellemes élete lesz sokak örömére.


A Kolostor Őre


Nagyításhoz klikk a képekre!

2006:2021:


2021. október 10., vasárnap

A 49. jel: FORRADALOM

Kép: RTL

Előválasztás és Taoizmus


Rengeteg változás van az életünkben. Akár a személyes egyéni, akár a kollektív létezést tekintve elmondható, hogy folyamatos változásban, átalakulásban élünk, kívül és belül egyaránt. Néha persze ez egy lassabban hömpölygő folyó, néha pedig villámgyors hirtelenséggel becsapódó átalakulás.

A magyar politikai élet mostani mozgásaival kapcsolatban az ősi taoista írás jutott eszembe, a Ji-king egyik jele.


Valahogy úgy kell ezt a Ji-kinget elképzelni, mintha a Tao te Kingnek egy bővebb, hosszabban kibontott verziója lenne. 64 szituációt, 64 élethelyzetet ír le a könyv, és az ahhoz tartozó taoista gondolatokat. Olyan szituációk és élethelyzetek ezek, amelyek valamifajta VÁLTOZÁST mutatnak be. A jin és a jang erők dinamikus átalakulását mutatja be. A változás dinamikájáról és a hozzá tartozó bölcsességről ír a mű.

Hosszan lehetne még írni a könyvről, a témáiról, és egyebekről, de most a 64 jelből egy konkrétat hoztam, amelyik szerintem kapcsolódik a mostani magyar politikai élethez valamelyest. Azért hoztam ide a kolostor udvarára, mert szerintem tanulságul szolgálhat mindannyiunknak, politikai oldaltól és pártszimpátától függetlenül.

49. jel
FORRADALOM
(vedlés)


részletek

- "A kutat időről időre ki kell takarítani, nehogy eliszaposodjon. Ezért következik a tartós berendezkedést jelentő KÚT jele után a FORRADALOM jele, amely a megszilárdult intézményrendszer szükséges átalakítására utal, elkerülendő a megmerevedést."

- "A jel eredetileg állatbőrt jelent, amely az év során vedlés révén átalakul. Átvitt értelemben az "átvedlés" az állam életére is vonatkoztatható, azokat a nagy, forradalmi átalakulásokat értve ezalatt, amelyek a kormányzás rendjének megváltozásával járnak."

- "A forradalom során az embernek helyesen kell eljárnia, hogy a népnek öröme teljék benne, s az emberek felvilágosításával meg kell akadályoznia a kicsapongásokat. Ezenkívül teljesen mentesnek kell maradnia az önös céloktól, s valóban a nép nyomorúságát kell orvosolnia. Csak ebben az esetben járhat el úgy, hogy később nem kell semmit megbánnia."

- "Az idők változnak, s ezzel együtt változnak a követelmények is, hasonlóan az évszakok változásához. A világ nagyobb évköreiben is megvan a népeknek és nemzeteknek a maguk tavaszi vagy őszi időszaka, amelyek megkívánják a társadalmi élet megfelelő átformálását."

- "Az ember akkor tud úrrá lenni a természet váltakozásán, ha felismeri annak törvényszerűségeit, s az idő múlását ennek megfelelően osztja fel. Ezáltal kerül rend és világosság az idő látszólag kaotikus váltakozásába, s válik az ember képessé arra, hogy előre felkészüljön a különböző időszakok követelményeire."

- "Szükség van egy olyan egyéniségre, aki rendelkezik a megfelelő képességekkel, s emellett bírja a köz bizalmát."

- "Amikor szükségessé válik a változtatás, az embernek két hibától kell óvakodnia. Az egyik a túl hirtelen és nem kellően körültekintő cselekvés, ami mindig bajjal jár. A másik a túlzott maradiságból fakadó tétovázás, ami ugyanolyan veszélyes."

- "Az embernek minden tettében valamilyen magasabb igazság szerint kell eljárnia, s nem szabad önkényeskednie, vagy kicsinyes indítékok alapján cselekednie. Ha így jár el, az nagy üdvöt eredményez."

- "Miután az alapvető, nagy kérdések már eldőltek, még a végrehajtás egyes részterületein kell kidolgozni az átalakításokat. Ezek a párducbőr ugyancsak jól látható, de kisebb foltjaihoz hasonlíthatók. Ugyanígy a közönséges emberek körében is végbemegy egyfajta átalakulás. Ők is átvedlenek az új rendnek megfelelően. Az ilyen átvedlés persze nem igazán mélyreható, ezt azonban nem is lehet elvárni. Az embernek meg kell elégednie a lehetségessel. Ha túl messzire mennénk, és túlságosan sokat akarnánk elérni, akkor ez csak nyugtalanságot idézne elő, és szerencsétlenségekhez vezetne. A nagyszabású forradalmaknak ugyanis csak tiszta és stabil állapotok elérésére szabad törekedniük, amelyek az időszak kínálta lehetőségekhez képest általános megnyugvást adnak."


A Kolostor Őre2021. szeptember 28., kedd

Turracher See

Üdvözlet a kedves olvasónak 1700 méterről, a TurracherSee-től, ott ahol még nyáron is csak 18 fokos a tó vize, és ahol beteríti a völgyet a fenyőillat.

Megragadó az egész táj, innen a magaslatból pedig különösen festői. Zsuzsa 2000 méteren is biztosan áll a lábán.

A táj gyönyörű, a levegőt harapni lehet, fent a hüttében pedig kihagyhatatlan az apfelstrudel vaníliaöntettel!


A Kolostor Őre2021. szeptember 24., péntek

Népmesei fordulat


A hírmondók a falu főterén már reggel kidobolták: dicsőséges királyunk lánya elhagyja a hazát. Messzire költözik, de reménykedhetünk benne hogy szíve még a spanyolok közt is a magyarokért fog dobogni.

Elámultak ám a falu lakói, hiszen királyunk évek óta azt mondta szerte a vidéken, bármerre járt is, hogy arrafelé, amerre este a nap lenyugszik, arrafelé pusztulóban van a világ is. Hanyatlik az erkölcs meg a kultúra, no és anyagilag sem dúskálnak jólétben ott a világ nyugati felén. Ráadásul színes bőrű hordák árasztják el a vidéket, szivárvány zászlók lengedeznek az épületeken! Ezidáig úgy tudtuk, csakis a Kárpát-medencében van biztonságban az ember, a világban dúló kegyetlen erőkkel szemben. Nem is engedte királyunk senkinek, hogy elvegye a kultúránkat! Tisztelet követelt és parancsolt mindenkinek, drótkerítéstől innen és onnan!

A falu szélén értetlenül vakarják a fejüket a napszámosok, hogy akkor most mit is gondoljanak végül. Földesuruk már ostorral csattogtatva siet feléjük, hogy ne lopják a napot, ne gondolkodjanak, ne törjék a fejüket, dolgozzanak, adózzanak, jó dolgukban meg aztán csendben maradjanak, a templomban vasárnap pedig térdre borulva imádkozzanak! Fohászkodjanak bőséges termésért, a hazáért, a királyunkért, és annak most már a távoli lányáért. Ennyi a dolguk, nem a faluszéli naplopás meg gondolkodás!

Olyan furfang készül itt amit csak kevesen értenek, de királyunk biztos tudja, hogy mit miért tesz, ezért hát szétszéledt a falu lakossága, a hírmondó meg továbbállt, hogy a következő faluba is elvigye a dicső hírt: hódítani megy a király lánya, megmenti Európát!


A Kolostor Őre