2019. szeptember 27., péntek

Ábrahám

KÉP: Ábrahám, Izsák és az Angyal


"legyen a te neved Ábrahám, mert népek
sokaságának atyjává teszlek téged."
 
Biblia, Teremtés könyve
 

Türelmesen és kitartóan haladok Jákob családjának a feldolgozásában, egyre mélyebbre jutok. Azonban, ahogy írtam, annyira összetett a történet, hogy különböző leágazásokat teszek kutatásomban az irodalom, a történelem, vallás, és egyéb területek világában.
 
Így adódott hogy Jákob nagyapjánál, a "népek sokaságának atyjánál", Ábrahámnál elidőztem most egy kicsit jobban. És milyen jól tettem! Története és személyisége sok-sok tanulsággal szolgál. Több olvasmányélmény mellett, gondoltam egyet mindenképp elhozok ide a kolostor udvarára is.
 
 
A Nobel-békedíjas
 
író, professzor, a magyar származású Elie Wiesel a könyvében több ótestamentumi és talmudi történetet is körbejár a maga sajátos stílusában. Válaszokat keres, töpreng, megismerésre és kérdésekre ösztönöz. Könyvében szó esik hosszan Ábrahámról is.
 
A kezdetek
 
Ábrahám és családja áldásokon, csodákon, konfliktusokon és nehézségeken megy keresztül, és aztán ahogy az ígéret elhangzott, "népek sokaságának atyjává" vált. És ezért is fontos visszamenni a forráshoz, a dolgok kezdetéhez, mert ott jelentős dolgok történnek mindig. Olyanok, amelyek aztán rányomhatják pecsétjüket hosszú-hosszú évtizedekre, vagy akár évszázadokra is.
 
Ábrahám, Sára, Hágár, Izsák és Izmael története (csak hogy a legszűkebb családot vegyem) csodás áldásokkal, és szörnyű konfliktusokkal terhelt. Ahogy Elie Wiesel fogalmaz: "Amint egyre mélyebbre merészkedünk a szövegbe, rádöbbenünk, hogy a tragédia több szinten tárul fel."
 
És a könyvében Mr. Wiesel olyan kérdésekre ösztönöz minket olvasókat, amelyeket magunktól nem is biztos hogy feltennénk. Különböző nézőpontokból próbálja megvilágítani az eseményeket. mert, ahogy írja: "ez a történet magasabb szinten bomlik ki; mert mélyebb jelentéssel bír."
 
És így aztán keresi, kutatja, próbálja megérteni az összefüggéseket, és a bonyolult történet szereplőit is. Próbálja megérteni az érintetteket, de közben mégiscsak feltesz nyugtalanító, fájdalmas és zavarba ejtő kérdéseket is. Keresi és kutatja a válaszokat, próbálja megfejteni a miérteket. És ez tényleg fontos, mert ezen kezdeti szituációk több nagy, világméretű vallás és kultúra életét is meghatározták.
 
 
Egy másik kezdet
 
A kínai bölcselet két nagy ága, a konfucianizmus és a taoizmus gyökerei a Ji-kinghez, a Változások könyvéhez vezetnek vissza. Lao-ce és Konfuciusz tevékenységére is hatással volt, kapcsolatban voltak vele. A könyv betekintést nyújt az élet alakulásának, átváltozásának folyamataiba. Itt a kolostoros blogban háromszor lehetett már találkozni a Ji-king könyvvel:
 
- 21 lecke a 21. századra >>>
- Vezérlőcsillag >>>
 
A sok-sok bölcsesség mellett az egyik legfőbb üzenete a Ji-king-nek, hogy az ember érzékelje a változásokat, és lehetőleg azokat minél hamarabb, már amolyan csíra jellegű állapotaiban. Az óvatosság, a megfontoltság, a mértéktartás amúgy is nemes erények, és ha az ember még figyelmes is, akkor hamar észreveheti hogy a dolgok kezdenek megváltozni, kezdenek átalakulni.
 
Különböző szituációk, emberek és helyzetek átalakulása, mint az energiák egyfajta kozmikus tánca, hol közelebb hozza egymáshoz a dolgokat, hol felemeli, hol a mélybe süllyeszti, hol egyéb módon változtatja meg. A Ji-king 64 ilyen átalakulást mutat be. És amikor beindul az átváltozás, az a jelenben, még ha csak csekélységnek tűnik is, a jövőre lehet hogy óriási hatása lesz. És itt kanyarodunk vissza Ábrahámhoz!
 
Vissza a jelenbe
 
Ábrahám archaikus történetei a mai napig hatással vannak emberek millióira, kontinensek és kultúrák egymás közötti viszonyára. Ami nem jelenti azt, hogy a jelen szereplői közt ne lenne a több ezer évvel ezelőtti szituációkkal kapcsolatban félreértés vagy belemagyarázás, vagy sok egyéb dolog belevetítése, de mégis van egyfajta meghatározó viszonyrendszer, valamifajta kapcsolódás az ősi történetekhez, és azok "átalakulásaihoz". Ráadásul ezek határozzák meg a jelen szereplők "átváltozásait" is.
 
Ha alaposan elmélyed az ember azokban az ősi történetekben, amelyek, az akkori kis "csíra", fejlődő állapotukban még szinte "semmiségeknek" tűntek, aztán mégis óriási hatást fejtettek ki évszázadokra, akkor egy picit már megfontoltabbá válik az illető a saját kis életével kapcsolatban is. Mert még ha nem is vagyunk vallásalapító ősatyák, azért ha jól megfigyeljük a szűkebb családi életünket, munkahelyünket, országunkat vagy közösségünket, ott is felfedezhetünk hosszú, évtizedes történeteket, amelyek látszólag csupán kis semmiségekből, kis csírákból nőttek ki. És hová vezettek aztán!
 
Érdemes tehát az olyan "drámák" és átalakulások történeteit tanulmányozni, amelyek hatalmas tömegek életére volt hatással, mert rengeteg tanulsággal szolgálnak, és az ember bölcsebbé válhat tőlük. Sok ilyen története van az emberiségnek. Vannak fényesebben tündöklő, és egészen szívszorító történetek is. Tanulságuk, szépségük és üzenetük felbecsülhetetlen értékű. Az egyik ilyen történet például Jákob családjáé.
 
 
Üdvözlettel
A Kolostor Őre
 
Csak Könnyedén
 
 
 
Társadalmi célú hirdetés: