2010. február 5., péntek

A nemes ember

részletek
Konfúciusz életéből és tanításából

"A nemes ember (csun-cu) eszményképében ötvöződik minden jóság, igazság és szépség. Olyannyira rendelkezik egy úriember modorával, mint egy bölcs bölcsességével.

Konfúciusz a nemes ember tulajdonságait, viselkedését, gondolkodásmódját ellentétbe állítja a közönséges emberrel. "Ami a bölcs szeme előtt áll: a kötelesség; ami a közönséges ember szeme előtt áll: a haszon."

A nemes ember csendes és nyugodt, a közönséges ember állandóan aggódik. A nemes ember kedvező és nem otromba; a közönséges ember ennek az ellentéte. A nemes ember méltóságteljes, a közönséges ember viszont tudatlan és méltóság nélküli. A nemes ember rendületlen a szorongások közepette, míg a közönséges ember elveszíti önuralmát.

A nemes ember független, ugyanúgy bírja a hosszú ideig tartó szerencsétlenséget, mint a jólétet, félelem nélkül él. Csak a saját tehetetlenségétől szenvedhet és nem mások értetlenkedésétől. Lassan formálja a szavakat, de gyorsan cselekszik. Ügyel arra, hogy szavai ne múlják túl tetteit: előbb cselekszik, aztán megfelelően beszél. A nemes ember nem vesztegeti figyelmét távoli vagy hiányzó dolgokra. Itt és most él, a jelenlegi, valós helyzetben.

Szerinte az ember természeténél fogva jó. A szentek és a remeték magukban hordozzák a jóság tökéletességét. Minden embernek erényes életet kellene élnie, természetét tökéletesítenie kellene és a kötelességét őszintén és igazságosan kellene elvégeznie. Aki jó személyiséggel rendelkezik és felettes erénnyel, az inkább nemes természetű mintsem emberi. A nemes ember az erénybe kapaszkodik, a közönséges ember pedig az anyagias kényelemhez ragaszkodik. A nemes ember igazságos, a közönséges elismerést vár el és tiszteletet követel.

Ha nem beszélsz azzal, akivel szót lehetne érteni, veszni hagytál egy embert. Ha pedig beszélsz azzal, akivel nem lehet szót érteni, elvesztegetted szavaidat. Az okos ember sem az embereket nem hagyja veszni, sem a szavait nem vesztegeti el. Ha hibázol és nem javítod ki, akkor követed el igazán a hibát. Akik különböző úton járnak, nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsokat. Nincs megvetendőbb gyávaság, mint ha tudjuk, mi a helyes, mégsem tesszük meg.

Amit a nemes ember keres, az önmagában van; amit azonban a közönséges ember keres, másokban van. Sose búsuljatok, hogy az emberek nem ismernek benneteket; azon búsuljatok, hogy ti nem ismeritek az embereket. Csak a legokosabb és a legbutább ember nem változik.

Konfúciusz nagy hangsúlyt fektetett a személyiség tökéletesítésére, az őszinteségre és a helyes életvitelre. Azt tanácsolta az embereknek, hogy elsősorban a személyiségüket formálják tisztává, melynek értéke felbecsülhetlen és ez a legjobb erény az összes közül."

* * * * * * *
Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

.