2009. november 3., kedd

Mohamedről

részlet Áronék legújabb munkásságából,
amelyben Mohamed életét mutatják be:

"Egyszer, mikor Mohamed Mekkában volt, egy szegény pásztor lejött a hegyekből a mecsetbe imádkozni. A maga egyszerű módján imádkozott elvégezve a szükséges kézmosást, megcsókolta a követ és meghajolt a szent helyen. Könnyek folytak a szemeiből miközben imádkozott:

- Ó imádatra méltó szeretet Ura, fordítsd felém tekinteted, engedd, hogy szolgád lehessek, engedd, hogy megjavíthassam cipődet, hogy olajat kenhessek hajara, hogy megmoshassam beszennyezett ruhádat és hogy naponta kecském tejét hozhassam számodra. Engedd meg nekem, hogy megcsókolhassam kezeid és hogy megmoshassam szent lábaid. Engedd, hogy kitakarítsam szobád.

A pásztor ezen egyszerű és őszinte szavai megbotránkoztatták a papokat, kik mellette ültek.

- Miféle istenkáromlás ez? Nincs semmi szükség ilyesféle ajándékokra a mindenható Úrnak.

Már azon voltak, hogy kivezessék a mecsetből, amikor a próféta őket magához hivatta és megkérdezte:

- Mikor távoli földeken jártok, melyik irányba fordítjátok fejeteket?
- Mi Mekka felé fordítjuk fejünket. válaszolták.

Utána ezt érdezte:

- Mikor ezen szent falak között vagytok melyik irányba fordítjátok fejeteket?
- Itt minden szent. válaszolták. Nem számít, melyik irányba fordítjuk.

A próféta ekkor azt mondta:

- A válaszaitok valóban szépek. A mecsetben nem számít hogyan imádkoztok míg szeretet és tisztelet van bennetek. Ezen szegény pásztor egyszerű imádsága egyenesen Allah füleibe jutott, tisztábban mint a tieitek, mivel a szívéből szólt erőteljes szeretettel, hittel, őszinteséggel és tisztelettel. Készítsetek helyet mellettem a szegény istenimádónak. Senki se szégyenkezzen a társaságában lenni. Szerény, tiszta és nagy lélek."

További hasonlóan szép,
és tanulságos történeteket találhatsz Mohamed életéből itt >>Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

.