2016. március 25., péntek

Elképzelhetetlen


Néhány hete volt itt a blogban egy bejegyzés, a "Lakótelep" címmel, amiben volt egy gondolatsor Henry Fordtól. Az autógyárostól. Ennek a gondolatmenetnek a folytatása következik most, az "Elképzelhetetlen" dolgokról. 

Azokról, amelyeket egész egyszerűen nem bírunk elképzelni, és amikor eljönnek, mégis gyökeresen megváltoztatják az életünket. Mint ahogy Henry Ford esetében is. Ha megkérdezte volna az embereket hogy mit szeretnének, akkoriban azt mondták volna, hogy egy jobb lovat. Ő mégis inkább beindította a tömeges autógyártást. Van valami, ami nagyon fontos ebben a példában.

Az Elképzelhetetlenség

Az, amit az emberek nagy tömege egyáltalán nem bír elképzelni. Azonban néhányan mégis. És akkor megszületik valami teljesen új dolog. Olyan, ami gyökerestől forgatja fel az életünket. Ilyen példák jönnek most, és aztán egy fontos kérdésfelvetés, amit nekünk, nagyon-nagyon (fejlett?) modern embernek is érdemes lesz átgondolni. Előtte azonban nézzük a példákat!

Rabszolgák

Nem is kell nagyon messzire visszamennünk az emberiség történelmében, amikor még boldogan burjánzott a rabszolgatartás. (ha nem is a nyilvánosság előtt, de alvilági félhomályban bizony még ma is meglévő jelenség)

Teljesen a hétköznapok része volt, hogy embereket úgy adtak-vettek cserélgettek, mintha árucikk lenne. Pénzért, szívességért, tartozásért, vagy bármiért. A rabszolgának nem volt semmije. Se szabad akarata, se becsülete, se reménye, se semmi. Csak ára. Adták-vették, cserélgették őket. Képzeld bele magad egy pillanatra abba a világba! Megvan? 

Nos, akkoriban szinte elképzelhetetlen volt, hogy az a rendszer megszűnjön. Annyira jelen volt az emberiség életében, hogy elképzelhetetlennek tűnt az élet enélkül. Aztán ez mégis megváltozott...

Nyugdíj

Itt sem kell nagyon messzire tekintenünk. Ami ma már természetesnek tűnik, hogy a fejlett világrészben egy idő után az ember nyugdíjba megy, és nyugdíjat kap, az régebben nem volt ennyire természetes. Egész egyszerűen nem volt nyugdíj-rendszer. Az ember az élete végéig dolgozott, és/vagy családi szolidaritás alapján segítették egymást. Akkoriban ha valaki elmondta volna az embereknek a mai nyugdíjrendszert, egész egyszerűen nem hitték volna el, hogy ilyen "álomvilág" létezhet. Elképzelhetetlen volt. Aztán mégis...

Négerek

Az sem volt olyan nagyon régen, amikor a négerek, pusztán a bőrszínük miatt kirekesztettek voltak. Megszabták nekik hova ülhetnek a buszokon, hova nem mehetnek be stb. stb. Ez teljesen elfogadott gondolkodás volt, a hétköznapok része. Nekik itt a helyük, nekik ott a helyük. Elképzelhetetlen volt, hogy ez megváltozzon. Annyira mélyen benne gyökerezett bizonyos társadalmakban, hogy el sem tudták képzelni hogy ez megváltozzon. Az meg már nem csak hogy elképzelhetetlen, hanem egyenesen szédítő gondolat lehetett, hogy néhány évtized múlva, ebben az országban néger lesz az elnök. Ez már szinte provokációnak, vagy gyalázkodásnak számíthatott. Elképzelhetetlen volt. Aztán tessék, mégis megváltoztak a dolgok...

Parlament

Azok a történelmi idők sem voltak még olyan nagyon rég, amikor országok, emberek, közösségek sorsáról nem valamifajta közösség döntött, hanem egy uralkodó. Egy földesúr, egy király, egy császár. Hogyan is képzelhette akkor valaki, hogy az emberek összeszerveződjenek pártokba, csoportokba, szakszervezetekbe, és valamifajta egyeztetéseken keresztül döntsenek emberek csoportjáról. Elképzelhetetlen volt. Lázadásnak tűnt volna. Rendszerellenességnek. Boszorkányságnak. Pláne abba belegondolni, hogy a képviselőket le is lehet váltani? Lehet másokra szavazni, lehet másokat felemelni, lehet másokat meghallgatni, lehet másokra is figyelni? Elképzelhetetlen volt ez. Aztán tessék, mégis...

Zsidók

Volt olyan időszak, és voltak olyan országok, ahol egy zsidó ember nem lehetett a parlament tagja. Pusztán azért, mert ő zsidó. Nem tartozik az olyan nagyon előkelő és fenséges fehér fajhoz, ezért nem jöhet be a parlamentbe. Elképzelhetetlen volt. Olyan társadalmi szokások és berendezkedések voltak, ami nem engedte ezt meg. Sértés lett volna. Elképzelhetetlen helyzet. Aztán mégiscsak megváltoztak a dolgok....

Nők

A fenti példát egy az egybe át lehet ültetni a nőkre is. Nem hogy a parlamentben nem volt helyük, de még csak nem is szavazhattak. Hogy néz az ki, hogy a nők beleszóljanak a férfiak dolgába?! A komoly ügyekbe. Hát hogy jönnek ők ahhoz? Akkoriban, ha valaki azt mondta volna, hogy hatalmas országok kormányfői székében nemsokára nők is helyet foglalnak majd, el tudta volna azt akkor valaki képzelni? Nehezen. Elképzelhetetlennek tűnt. Aztán...

Ima

Voltak olyan időszakok amikor elképzelhetetlen volt, hogy valaki ne Jézushoz imádkozzon. Olyan nincs, olyan nem lehet. Az nem ember. Csakis Jézushoz lehet, és ha nem érted ezt meg, akkor lekaszabolunk, leölünk, legyalázunk Téged. Csak Jézus! Érted? Különben lövünk, szúrunk, skalpolunk, mágiára vetünk. 

Akkoriban elképzelhetetlen volt, hogy eljön az idő, amikor szabadon lehet Jézushoz is imádkozni, Buddhához, Krishnához, Shivához, Rámához, sőt még akár a Tűzhöz, a Vízhez, a FöldAnyához, vagy épp kihez szeretne az ember. Vajon akkoriban ezt el tudták volna képzelni? Egész egyszerűen nem fért volna be az emberek fejébe. Elképzelhetetlen volt. Aztán....

Most vajon mi magunk
mit tartunk elképzelhetetlennek?

Messzire jutottunk Henry Fordtól, ugye?

Ha megkérdezte volna akkor az embereket hogy mire vágynak, azt mondták volna, egy jobb lóra. Elképzelni sem tudták az autót. Vagy ha hallottak is róla, akkor is, elképzelhetetlen volt, hogy ők egyszer hozzájussanak. De az akkor volt. 
Most mi a helyzet? 
Most mi a helyzet velünk?

100

Vajon ha 100 év múlva valaki visszatekint ránk, mit fog gondolni rólunk? 2016 -ban mi az, amit az emberek elképzelhetetlennek tartanak? 

100 év múlva ha valaki visszanéz, akkor mi az a mostani gondolkozásunkban ami barbárságnak, primitívnek, vagy egész egyszerűen csak furcsának fog tűnni? Mi az? Onnan visszanézve, már ők nem fogják tudni elképzelni azt, hogy hogyan élhettek így az emberek 2016 -ban. Hölgyeim, uraim, hát hogyan tudunk mégis így élni?

Melyek lehetnek azok a dolgok, amelyekre mi, itt most azt mondjuk, hogy ezek a változások, egész egyszerűen elképzelhetetlennek? Mennyi ilyen dolog lehet, és melyek lehetnek ezek amelyeket elengedhetetlennek érzünk, és úgy gondoljuk hogy nélkülük az élet elképzelhetetlen?

Aztán mégis...Üdvözlettel
A Kolostor Őre

Csak Könnyedén