2019. március 14., csütörtök

Az emberPetőfi Sándor. Március 15. Ilyenkor a költő harcias, lázadó, tűzzel teli verseit illő elővenni, és azokkal emlékezni meg a forradalom történetére.
 
Hadd hozzam most azonban egy sokkal tűnődőbb és filozofikusabb versét ide a virtuális kolostor meditatív udvarára. Hiszen így teljes a kép, így teljes az ember. Van olyan, amikor a harcias, az igazságért keményebben fellépő oldalunkat kell elővennünk, van amikor pedig a szemlélődő, alázatos és visszahúzódó énünket. A bölcsesség titka, az élet nagy művészete pedig abban van, hogy meg tudjuk különböztetni mikor melyik a helyénvaló. Álljon tehát emlékül most itt a nagy költő filozofikusabb oldala.
 
 
Petőfi Sándor
AZ EMBER

Nincs nevetségesebb az embernél,
Oly kevélységben, olyan gőgben él!
A világot fitymálják ajkai,
S minth' az eget akarná szántani
Orrával, oly magasra tartja fel.
Kevély ember, miben kevélykedel?

Egy szempillantásnál mi rövidebb?
Ember barátom, a te életed.
Rohanva jő az idő s elrohan,
Egy kezében bölcsőd pólyája van,
S másikban koporsódra szemfödel.
Kevély ember, miben kevélykedel?

S mit végezhetsz egy pillantás alatt?
Hódítál népeket, országokat?
Hódítani csak gyávákat lehet,
S az uralkodás ilyenek felett
Dicsőség? ezt csak szégyenelned kell.
Kevély ember, miben kevélykedel?

S ha dicsőséget szerzél, nagy nevet?
Veled hal meg s a föld alá viszed,
Vagy, mint hű eb, kísér ki sírodig,
S ott őrzi azt egy pár kis századig,
S elébb-utóbb éhen-szomjan vesz el.
Kevély ember, miben kevélykedel?

Dicsőséged, neved maradjon! hol?
A nép is elvesz, melyhez tartozol.
Az ország, melyben most él nemzeted,
Tenger volt egykor, s újra az lehet,
S e föld is semmiségbe oszlik el.
Kevély ember, miben kevélykedel?
 
 
- - -
 
 
Üdvözlettel
A Kolostor Őre
 
Csak Könnyedén
 
 
 
Társadalmi célú hirdetés: