2013. október 14., hétfő

A Nag Hammádi Kódex -ek Üzenete


Nag Hammádi késő ókori gnosztikus kódex,
Tamás Evangéliuma, Péter apokalipszise,
és a sahaja jóga kapcsolata


Romániából származó sahaja jógi, Dan Costian úr írt egy kiváló könyvet, a "Megvilágosodott Bibliát".

Ebben a műben a keleti és nyugati vallások és filozófiák tanításait, dokumentumait és üzeneteit veszi alaposan szemügyre, a gnosztikusoktól elkezdve a taoistákig. A keresztényeken és a buddhistákon keresztül az emberiség több spirituális és vallásos múltjából és kultúrájából mutatja meg alapos elemzésen keresztül, az egymáshoz kapcsolódó és kiegészítő pontokat.

"A gnoszticizmus titkos tanítása"

című fejezetből hoztam most Számodra egy érdekes részt. A gnosztikusok, avagy azok a korai keresztények akik sokkal inkább kapcsolatban voltak még a valódi kereszténységgel, a tiszta tudással, a tiszta forrással, akik még nem az egyházi szervezkedésekkel és hatalmi játszmákkal voltak elfoglalva, náluk érdemes picit elidőznünk nekünk, modern kori meditálóknak is.

Costian úr említ ebben a fejezetben egy bizonyos
"Nag Hammádi Kódexet", amire teljesen véletlenül találtak rá Egyiptomban 1945-ben. Különböző kis könyvekből állnak ezek az ősi gnosztikus iratok. Az apokrif (vagyis rejtett) iratok közül ez az egyik legjelentősebb. A Bibliát többször átírták az emberek, ezekben azonban hamisítatlanul van benne a gnosztikusok bölcsessége, a kor és az emberiség spiritualitása. Costian úr így ír erről a könyvben:

"The discovery of the library had a tremendous importance that could be matched only by the finding of the Dead Sea scrolls. Both of them enable the gnostic and the essenses movements to be correctly understood."

"A könyvtár felfedezése olyan óriási jelentőségű volt, amit csak a Holt-tengeri tekercsek megtalálásához lehet hasonlítani. Mindkettő lehetővé teszi, hogy a gnosztikus és a esszénus mozgalmakat helyesen értelmezzük."


"The gnostics thought that the emancipation of the spirit from out of the material bonds was essential and they considered themselves to be the holders of the secret teaching that jesus had imparted only to a few apostles. That was a (revealed) gift from God and could only be conveyed directly from one initiate to another. By rejecting any cerebral spirituality, the gnostics estimated that, whereas belief was left to the lower beings, knowledge was the prerogative of higher beings."

"A gnosztikusok úgy gondolták, hogy a lélek anyagi kötelékeiből való megszabadulása lényeges, és úgy tartották hogy ők Jézus azon titkos tanításainak őrzői, amelyeket csak néhány apostollal osztott meg. Ez volt a Istentől eredő (feltárt) ajándék, és közvetlenül csak az egyik beavatott kaphatta meg a másiktól. Az intellektuális spiritualitás elutasításával, a gnosztikusok úgy feltételezték, hogy a tudás a magasabb szintű lények kiváltsága, míg a hit maradt az alsóbb szintű lényeknek."

Tamás Evangéliuma

A Nag Hammádi iratok közt van például Tamás Evangéliumai is, amiből a szerző többször is idéz, pl.

"Jesus said: Whoever finds the interpretation of these sayings will not experience death.

Jézus mondta: Aki megérti ezt a beszédet, az nem fogja megtapasztalni a halált."

Azt én teszem hozzá, ahogy feljebb olvashattad, ezek az üzenetek nem az "intellektusnak" szólnak, nem is aggyal kell ezt megérteni. A meditálók, akik a sokkal finomabb szintű létezés, a lélek állapotát "ízlelgetik", azok a mélyebb üzeneteit is felfedezhetik a soroknak, és máshogy is élnek át egy ilyen mondatot. Mert a test meghalhat, no de a lélek...

Az író többször is idéz a Tamás Evangéliumából, azonban választottam én is egy idézet, ami nagyon érdekes lehet, akár a modern kori 21. századunkra is!

"A tanítványai mondták neki: Mikor lesz a halottak nyugalma? Mikor jön el az új világ? Monda nekik: Az, amit vártok, eljött, de ti nem ismeritek föl."

Gondolkodj el ezen egy picit.
Egy Isteni Inkarnáció (megtestesülés) azt mondta a tanítványainak, hogy amit várnak, az már megérkezett, de nem ismerik fel. Ez egy olyan jelentőségteljes üzenet, ami az emberiséget, a vallásos és spirituális történelmét végigkíséri. Jézust azt mondja, hogy "amit vártok". De vajon mit várnak?

Mit várnak az vallásos emberek? Mit várnak a meditáló emberek? Mit várnak a spirituális emberek? Te mit vársz? Mit keresel és mi után kutatsz, mi után vágyódsz? Mire vár az egész emberiség? Mire vár, mire vágyakozik, mit keres? Nem akarom én megválaszolni ezeket a kérdéseket, keresd meg magadban Te a válaszokat.

És Jézus azt mondja,
"Az, amit vártok, eljött, de ti nem ismeritek föl".

Lehet hogy a tanítványok "vakon" várakoznak valamire, és nem ismerik föl azt, hogy már "eljött". Lehet hogy ez nem csak a múltban volt így, hanem a jelenben is így van? Vagy akár már Jézus is előtt is így volt, más Isteni Inkarnációk eljövetelénél?"Tanítványok" milliói várakoznak most is itt a földön "arra a valamire", és lehet is nem vennék észre ha "eljönne"? Lehet hogy "el is jött"? Ha igen, vajon miért nem veszik észre? Mi az, ami megakadályozza őket abban, hogy felismerjék az "Eljövetelt"? Ha erre megtalálod magadban a választ, (és nemcsak elmével) meg fogsz nyugodni teljesen, és értelmet nyer minden...
A kétségek és a kérdések lecsillapodnak, megnyugszol, és helyére kerülnek a dolgok.

Aztán itt egy másik mondat Jézustól, amin érdemes lehet mélyebben elmeditálni: "Aki megismeri a mindenséget, ha önmagában hiányt szenved, mindenben hiányt szenved."

Néhány mankójellegű kérdés a töprengéshez: Vajon mi lehet az a bizonyos "mindenség"? És hogyan ismerheti azt meg valaki? És ha rájött mi is az a "mindenség", ráadásul meg is ismeri, és utána önmagában hiányt szenved, akkor mindenben hiányt fog szenvedni? Milyen viszonyban lehet akkor az a mindenség a hiánnyal? Milyen "viszonyban", kapcsolatban lehet az Én, a Mindenséggel? Milyen kapcsolatban lehetek én a hiánnyal?

Trimorphic Protennoia

Ez a Nag Hammadi iratok közül a XIII. kódexnek a neve, amit igazán fontosnak tart Costian úr kiemelni, mert ebben egyértelműen az Istenő Három Alakjára található utalás, a 3 gúnára, (a 3 energiacsatornára) és ennek a kódexnek a himnuszos jellege a távol-keleti hagyományok egyik ősi forrásához, az Upanishadokhoz hasonlatos.

"Én vagyok a Láthatatlan Lény a Mindenségben. Én adok tanácsot azoknak, akik rejtettek, mivel én ismerem a Mindenséget, mely benne létezik. Megszámlálhatatlan vagyok, mindenkinél több. Felmérhetetlen vagyok és kimondhatatlan, s mégis, amikor úgy kívánom, megmutatkozom. Én vagyok a Mindenség mozgása, a Mindenség előtt is léteztem, s én vagyok a Mindenség, mivel én mindenkinél előbb létrejöttem. Én vagyok a Hang, a halkan szóló. Kezdettől fogva létezem. A Csendben lakozom, mely mindannyiukat körülveszi. S a rejtett Hang bennem lakozik, a felfoghatatlan, felmérhetetlen Gondolatban, a felmérhetetlen Csendben."


"Én vagyok a Láthatatlan Szellem képmása, s általam öltött alakot a Mindenség, s én vagyok az Anya is, épp úgy, miként a Fény is, melyet ő Szűznek nevezett, ő, kinek neve Meirothea, a titokzatos Anyaöl, a határokat nem ismerő, mérhetetlen Hang...."Az író említi hogy ebben az idézetben a "Szellem" kifejezés a Szent Lélekre utal.

"Egyedül valóként szeplőtlen vagyok. Én vagyok a Hang Szülőanyja, mely sokféleképpen beszél, és teljessé teszem a Mindenséget. Én vagyok az, akiben a tudás lakozik, az örökkévaló dolgok tudása..."


"Gondolat Gyermekei, figyeljetek rám, a könyörületes Anya Hangjára, mert méltóvá lettetek a titokra, mely az Aiónok előtt nem tárult fel, s így tökéletessé lesztek. Ennek az Aiónnak és a gonosz életnek vége elközelgett, s most pirkad ama Aión hajnala, melyben nem lesz változás többé. Androgün vagyok; egyszerre Atya és Anya, mert önmagammal egyesülök. Önmagammal egyesülök, és azokkal, akik szeretnek engem, és egyedül miattam áll szilárdan a Mindenség. Én vagyok az Anyaméh, mely formát ad a Mindenségnek, azáltal, hogy megszüli a Fényt, amely sugárzón ragyog. Én vagyok az eljövendő Aión, a Mindenség beteljesedése, vagyis Meirothea, az Anya dicsősége. Én viszem a Hang Szavát azok fülébe, akik ismernek engem.... ""magasztos Anya Hangja által, habár egy fiú utód támogat engem és szolgál alapzatomul. [...] És a Hang kezdettől fogva létezik a Mindenség alapjaiban. Van egy Fény, mely rejtve lakozik a Csendben, és elsőként jelent meg. Míg az Anya önmagában létezik mint Csend, addig egyedül én vagyok a Szó, megfejthetetlen, romolhatatlan, mérhetetlen, felfoghatatlan. A Szó egy rejtett Fény, mely az élet gyümölcsével terhes, és a láthatatlan, tiszta, mérhetetlen forrásból kiárasztja az Élő Vizet, vagyis az Anya dicsőségének megismételhetetlen hangját, Isten gyermekének dicsőségét; egy rejtett Értelemtől származó hímnemű Szűz, vagyis a Mindenség elől rejtőző Csend, mely megismételhetetlen, mérhetetlen Fény, a Mindenség forrása, az egész Aión gyökérzete. Ez az alap hordozza az Aiónok minden tevékenységét, mely a hatalmas dicsőséghez tartozik. Ez minden alapzat alapja. Ez az erők lehelete. Ez a három örökkévaló szeme, mely a Gondolatból származó Hangként létezik. Ez egy Hangból származó Szó, melyet azért küldtek, hogy megvilágosítsa azokat, akik sötétségben élnek..."

Ebben a fenti idézetben, az "Élő Víz" kifejezés, nem más mint a kundalini.


"A Hang, mely Gondolatomból származott, három állandóként létezik: Atya, Anya és Fiú. A Hangzás, amely érzékelhető, magában foglal egy Szót, amely minden dicsőséggel ékes, és három férfi-jellege, három ereje és három neve van. Ezek egy négyszögekből álló triádhoz hasonlóan léteznek titkon a Megnevezhetetlen Lény Csendjében...."

Ebből a fenti idézetből pedig Costian úr, a három férfi jellegre, az Isteni Erő, Brahma, Visnu és Shiva princípium párhuzamát hozza fel, míg a három erőhöz, a női jellegű Isteni Erőket, Saraswatit, Lakshmit és Parvatit, a három név, pedig nem más, mint a három energiacsatorna hangjai és energiái, az A-U-M


Ennek a kódexnek a teljes magyar nyelvű fordítása itt lesz >>

Szóval tisztán kirajzolódik, hogy a gnosztikus szövegek milyen mély spirituális tartalommal és tudással is bírtak, amelyek hozzásegíthették volna sokak "felszabadulását", megvilágosodását, az emelkedettebb élet lehetőségét, de ez az egyházaknak egyáltalán nem állt érdekében, ezért nem csoda ha üldözöttség lett ezeknek a vége. Vajon akkor mi állhatott az egyházak érdekében? Vajon mi állhat továbbra, még most ma is az egyházak érdekében? A kérdés költői...

Na de már akkoriban is megjelenik ez a kérdés. Folytassuk felfedezőutunkat a Nag Hammádi iratok VII. kódexéhez, ami nem mást mint:

Péter apokalipszise

Ebből is többször idéz Costian úr, például hogy Jézus a keresztény főáramlatot a következőképpen kritizálta:

"És lesznek mások, akik rajtunk kívül vannak, és magukat püspököknek és diakónusoknak nevezik, mintha a hatalmukat Istentől kapták volna. Meghajlanak a vezetők ítélete előtt, és ezek az emberek kiszáradt csatornák."

Néhány idézetet kiválasztottam én is, ahol Jézus mondja:

"Az emberek a fügét nem tüskés bokorról szedik, és ha bölcsek a szőlőt sem bogáncsról. Mivel egyrészt a dolgok mindig olyanok, mint ahonnan származnak, és ha nem jó az eredet akkor halálossá és pusztítóvá válnak önmaguk számára. De amelyik az Örökkévaló Egyből származik és Egy az élettel és a hallhatatlansággal, hasonlatos lesz hozzá. Ezért valamennyi létező nem fog felolvadni  a nem létezésben. A süketek és a vakok csak a fajtájukhoz csatlakozik."

Aztán mondja a Jézus a továbbiakban hogy mennyire félremagyarázzák majd a szavait, és mennyire gőgösek és büszkék lesznek az emberek, és ezek az emberek Jézus nevében tesznek majd dolgokat. Aztán van egy rész, ahol Péter ezt mondja:

"A Megváltó mondta nekem: Ő, akit a fán láttál nevetni és örvendeni, ez az élő Jézus. De akinek a kezein és a lábain szögekkel ütötték át a húst, amely csak egy helyettesítő lény akit megaláznak, aki eljött az Ő hasonlatosságára. De nézd Őt és engem."

Aztán később Péter még mondja:

"Láttam valakit közeledni, aki nagyon hasonlított Rá, arra aki a fán nevetett. A Szent Lélekkel volt töltekezve, Ő volt a Megváltó. Hatalmas és elmondhatatlan Fény volt körülöttük, és láthatatlan angyalok leírhatatlan sokasága áldotta meg őket. Amikor ránéztem, aki dicsőítette, megnyilatkozott.

És azt modta nekem: Légy erős, mert Te vagy az egyetlen akinek ezeket a rejtélyeket megadattak, és ismerd kinyilatkoztatás által..."

Aztán később még Jézus mondja Péternek:

"Ami kinyilvánított, az az anyagtalan testem volt. Én a szellemi Lélek vagyok ragyogó Fénnyel eltöltve. Akit látsz felém jönni, az a szellemi Pleroma-nk, amely egyesíti a tökéletes fényt a Szent Lelkemmel."

- - -
Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

*************************************************************************
A MISSZIÓ --> Hiszek abban hogyha minden családban lesz legalább egy, rendszeresen meditáló ember, az mindent meg fog változtatni! Türelmesebb, megfontoltabb, és sokkal kiegyensúlyozottabb lesz az ország. A célom az hogy ez összejöjjön, hiszen ez mindannyiunk érdeke is. Egy sokkal tudatosabb, emelkedettebb és kedvesebb társadalom már igazán ránk fér végre. A kolostoros blog egyszerű, és pénztárca kímélő eszközeivel, na és az internet segítségével ez könnyen elérhető. Ha tetszett ez a mostani bejegyzés, értékesnek, humorosnak, vagy éppen elgondolkodtatni valónak találtad, akkor mindenképp küldd tovább most másoknak is! HAJRÁ!