2009. január 30., péntek

Hál' Istennek, hogy megszületett ez a bejegyzés!

Mostanában ahogy figyelem az embereket, egy elég érdekes dolgot látok magam körül. Lehet hogy már Te is érzékeled ezt, de ha nem, akkor figyeld meg, hogy a környezetedben létezik-ez a jelenség vagy sem.

Nem érdemes belefolyni, pusztán "csak" megfigyelni...
Vagy ha már belefolysz, és megpróbálod ezzel szembesíteni a résztvevő(ke)t, akkor azt úgy tedd, hogy ne arculcsapásnak érezzék, hanem inkább valamilyen finom simításnak, és akkor ő(k) is szívesebben fog(nak) a dolog mélyére nézni, és megkeresni a miérteket.

HÁL' ISTENNEK...
....hogy sikerült a matekvizsgám,
....hogy ilyen szép napsütés lett,
....hogy fizetésemelést kaptam,


HÁL' ISTENNEK...
....hogy megúsztuk a vihart komoly károk nélkül,
....hogy megvan még az állásom,
....hogy megtaláltam az elveszett könyvemet,

stb. stb. stb.

Egyre többször hallom az ilyen típusú mondatokat, hogy emberek önkéntelenül is Hálát adnak Istennek valamiért. Ezzel semmi gond sincs, sőt ez egy nagyon szép dolog, egy nagyon kifinomult módja lehet ez, az isteni Erővel való kapcsolatunknak, ha köszönetet, és hálat adunk neki.....na de miért is vagyunk hálásak?

Amikor ezeket a típusú mondatokat hallom az emberektől, akkor nagyon sokszor azt érzem, hogy amiért köszönetet mondanak, és hálát adnak Istennek, annak a dolognak ha az ellenkezője történt volna, akkor már máshogy hangzana a mondat! Nem érzem azt, hogy akkor belekerülne a Hála....
Figyeld csak!

HÁL' ISTENNEK
....hogy nem sikerült a matek vizsgám,
....hogy az eső esik, és nem sütött ki a nap,
....hogy nem emelték a fizetésemet,


HÁL' ISTENNEK
....hogy a vihar károkat okozott,
....hogy kirúgtak a munkahelyről,
....hogy még mindig nincs meg a könyvem,


Furán hangzik, ugye?

Figyeld csak meg Magadon, vagy Másokon, hogy miért adnak hálát az emberek az Istennek! Általában azokért a dolgokért, amire vágyuk van, amit szeretnének hogy megtörténjen az életükben. És ha az Isteni Erő teljesíti azt, akkor hálásak, ha pedig nem teljesíti, akkor....

-------------------------
A KÉT CSAPDA
-------------------------

Két buktatója, két csapdája van ennek a hozzáállásnak. Ha beleesel, akkor sok boldogtalanság, és szenvedés vár Rád! Ha már benne vagy, akkor lehet hogy tapasztalod is ezeket a szenvedéseket. Érdemes minél hamarabb kimászni a gödörből, hogy végre, egy kellemessebb életet élj!

CSAPDA #1

Csak azokért a dolgokért vagy hálás,
ami a Te akaratod szerint történik.

Ez azért veszélyes, mert hidd el, hatalmas erő az Isteni, és nagyon sokszor fogja még úgy alakítani az életedet, hogy nem a Te elképzelésed szerint fognak történni a dolgok! Ha nem alakítod ki (...nem az elmédben, hanem a szívedben) a Miatyánk ima egyik mondatát, akkor még sok nehézség vár Rád:

"Legyen meg a Te akaratod!"

Ha a dolgok menetét, magadban belül, át tudod adni az isteni Erőnek, hogy rendezze csak úgy az eseményeket, ahogy kell, és Te azt elfogadod, mert annak bizony úgy kell történnie ahogy, akkor egyre békésebb leszel... Egyre kevésbé fognak háborgatni a külső dolgok.... persze Neked is lépned kell, meg meghozni döntéseket, de ha a dolgok végső alakulását rá tudod bízni az Istenire, akkor egyre inkább közelíteni fogsz a Végtelen Nyugalom Tavához (-:

CSAPDA #2

Te pontosan tudod, hogy egy eseménnyel
kapcsolatban mi a JÓ, és mi a ROSSZ!

Mi alapján szelektálod Jó-ra és Rosszra a dolgokat? Milyen nézőpontból szemléled a JÓT és a ROSSZAT?
Honnan tudod, hogy a mi a SORSod? És honnan tudod, hogy a SORSodat az élet éppen jól alakítja-e, vagy sem? ....és akkor hálálkodhatsz neki, vagy sem.

Amikor történik egy esemény,
akkor abban nagyon sok "résztvevő" van.
Hidd el több ember életét is befolyásolhatja (akár kissebb mértékben, akár nagyobb mértékben) a Te matekvizsgád, az időjárás alakulása, a munkahelyed, a könyved, a fizetésed... Folyamatos kölcsönhatásban élünk, minden kis rezdülésünk is hatással van Ránk is, és másokra is! Amit az egyik JÓ-nak érez, a másik ROSSZnak...

És különben is a JÓ-ból fakadó "boldogság" is nagyon
viszonylagos, és illékony.
Emlékezz csak Anthony De Melo, Boldogság című kis történetére!


A legjobb amit tehetsz, hogy hátradőlsz, rábízod magad a vonatra, és megtanulunk végre mindannyian őszintén hálásnak lenni, életünk minden pillanatáért!

Mindennek Oka van, és A Nagy Egész részei vagyunk.
Kerüljünk minél nagyobb összhangba az Egésszel,
és béke lesz a földön!

Hál' Istennek hogy elolvastad, hogy megértetted,
hogy elkezded, hogy figyeled....
....de ha nem, akkor is!

HÁLA ISTENNEK MINDENÉRT!


Üdv
A Kolostor Őre

Csak Könnyedén

.

2009. január 27., kedd

Kit kedvel Krishna?


Részlet egy Szent Iratból, egy Szent Könyvből,
a Bhagavad Gítából. Krishna szavai:

" Aki egyetlen halandó lényt sem gyűlöl, jóindulatú, könyörületes, önzetlen, magára nem gondol, örömet-bánatot egyformán fogad, megbocsátjó, 13.]
[14. örökké elégedett, jógi, uralkodik magán, szilárdan eltökélt, gondolatait és tudatát reám irányítja, engem szeret, azt kedvelem. 14.]
[15. Akitől nem retteg a világ, s aki nem retteg a világtól, mentes örömtől, felindulástól, félelemtől, aggodalomtól, azt kedvelem. 15.]
[16. Aki érdektelen, tiszta, szorgos, elfogulatlan, szenvtelen, minden kezdeményezésről lemondott, s engem szeret, azt kedvelem. 16.]
[17. Aki nem örül, nem gyűlöl, nem bánkódik, nem vágyakozik, lemondott jóról és rosszról, engem hívőn imád, azt kedvelem. 17.]
[18. Aki ellenséghez-baráthoz egyforma, egyformán fogad tisztességet és megvetést, hideget-meleget, örömet-bánatot, ragaszkodástól távol tartja magát, 18.]
[19. szidás-dícséret mindegy neki, hallgatag, akármivel elégedett, otthontalan, szilárd eszű, engem hívőn imád, az olyan embert kedvelem. 19.]
[20. Ám akik e beszédem igazságát élet italaként tisztelik, hisznek bennem, legfőbbre tartanak, az én híveim, azokat különösképpen kedvelem. 20.] "

.
.
.

" A démoni emberek nem tudják, mit kell tenni és mit nem szabad tenni. Sem tisztaság, sem illendőség, sem igazság nem található bennük. 7.]
[8. Azt hirdetik, hogy a világ valótlan, alaptalan, nincs irányítója, véletlenszerűen jött létre, létrehozó oka a vágy, semmi más. 8.]
[9. Ilyen nézeteket táplálnak e romlott lelkű, rövid eszű emberek, s gaztetteikkel a világ romlását idézik elő e kártevők. 9.]
[10. Hamissággal, gőggel, fennhéjázással eltelve, kielégíthetetlen vágyaikat hajszolják, balgaságukban aljas eszközökhöz nyúlnak, tisztátalan célokra törnek. 10.]
[11. Korlátlan képzelgéseiknek csak a halál vet véget; kéjek élvezetébe merülnek, vallva: csak ez van. 11.]
[12. Száz meg száz remény pányvája hurkolja be őket, minden gondjuk a vágy és a harag, s vágyaik kielégítése kedvéért igaztalan úton kincsek halmozására igyekeznek. 12.]
[13. "Ma ezt szereztem; emezt az óhajomat el fogom érni; ez az enyém; legközelebb ez a vagyon is az enyém lesz. 13.]
[14. Ezt az ellenségemet megöltem, a többit is meg fogom ölni; úr vagyok, élvezek; sikeres vagyok, erős, boldog. 14.]
[15. Gazdag vagyok, előkelő; ki mérhető hozzám? Áldozni fogok, adományt osztok vígan élek" - gondolják tudatlanságukban elvakulva, 15.]
[16. számtalan elgondolásukba belezavarodva, káprázatok hálójával befonva, kéjeik élvezetéhez kötődve, és szennyes pokolra zuhannak. 16.]
[17. Önteltek, felfuvalkodottak, vagyonuktól és tekintélyüktől megmámorosodtak, áldozatuk csak névleges, képmutató, szabálytalan. 17.]
[18. Önzés, erőszak, gőg, vágy, harag tölti el őket; engem mind saját testükben, mind másokéban gyűlölnek, gyaláznak. 18.]
[19. Ezeket a megátalkodott, mocskos gyűlölködőket, emberek legalantasabbjait újra meg újra démoni méhbe vetem az újjászületések során. 19.]
[20. Démoni méhbe kerülnek születésről születésre az ostobák, nem jutnak el hozzám, Kuntí fia, s a legmélyebb helyre süllyednek. 20.]
[21. Három lélekemésztő kapuja van ennek a pokolnak: kéjvágy, harag, kapzsiság; ezért e hármat kerülni kell. 21.]
[22. Aki megmenekül a sötétség e három kapujától, Kuntí fia, az saját üdvén tud munkálkodni, utána a legmagasabb célhoz ér. 22.]
[23. Aki a szent könyvek utasításait figyelmen kívül hagyja, és kénye-kedve szerint él, az nem éri el a tökéletességet, a boldogságot, a legmagasabb célt. 23.] "


...olvasd el Krishna teljes tanítását >>


Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

ui: további
7 kihagyhatatlan könyv itt >>

2009. január 21., szerda

Gyere, gyere, becsöngettek, kezdődik a töri óra!

Az előző bejegyzésben, egy teásbögréből indult ki, az élet mennyiségi, vagy minőségi változásain való töprengés, amiből egy kis nosztalgikus, ám jövőbe tekintő videó kerekedett...
Lépj a tettek mezejére!

Meditáció otthonra!
Letölthető, és CD-re is kiírható meditációs gyakorlatok itt >>Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

.

2009. január 19., hétfő

a MENNYISÉG, vagy a MINŐSÉG a fontos?

Felfigyeltem egy cikkre, amely a hosszabb, és egészségesebb élet reményét csillogtatja meg, ráadásul természetes segítséggel.

"A fiatalság a teásbögrében lakik" >>

Ennek olvasása közben merült fel bennem az, hogy mostanában mennyi hasznos (...és kevésbé hasznos) termék, szolgáltatás, módszer stb. stb. ígéri számunkra azt, hogy hosszabb életet éljünk. A technika, és a tudomány is egyre meghökkentőbb dolgokat fedez fel, hozzásegítve minket ezáltal egy hosszabb élethez.

MIT KEZDESZ EGY HOSSZABB ÉLETTEL?

Most akkor ne is a múlttal foglalkozzunk,
hanem inkább a jelennel, és a jövővel.
Mihez kezdesz plusz 5 évvel?
plusz 10-el? plusz 20-al?

Ráadásul akkor, ha úgy kapod, hogy nem is érzékeled hogy ajándékba kaptad (...mondjuk egy halálközeli élmény esetében...) hanem csak szépen lassan kitolódik pár évvel az életed. Tehát ugyanazokkal a hétköznapokkal folytatod, mint az "ajándék évek" előtt.

Egyre több figyelmet, és energiát szánunk arra, hogy tovább éljünk, hogy növeljük az éveink számának a mennyiségét. Vajon ugyanennyi energiát és figyelmet fordítunk arra is, hogy az életünkben, a minőségi változás is hasonló léptékkel alakuljon?

Te hogy érzed? Nálad hogy van ez?

A következő bejegyzésben megtudhatod, hogy az iskolai történelem tanárod, önkéntelenül is, hogyan tanította meg Neked a Mennyiségi növekedés mellett, a Minőségi élet lehetőségét is!

Pár nap, és már olvashatod is, itt a blogban!
Összeszedem ez irányú gondolataimat, érzéseimet,
és együtt, egy történelemtanár alaposságával körbejárjuk
a Minőségi változás témakörét.

......nyugi, dolgozatírás, és feleltetés nem lesz!
......az osztálynapló is zárva marad!
......fellélegezhetsz, lazán hátradőlhetsz,
és a tízórai szendvicsedet sem kell sutyomban a
pad alatt megenned, hanem kényelmesen megteríthetsz
a padon, mert egy másfajta történelemóra következik!Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

.

2009. január 17., szombat

Tudtad hogy egy könyvtárban nem csak olvasni lehet?

-----------------------------
MOSZKVA 2004
-----------------------------
Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

.

2009. január 14., szerda

"Arcán a tudás derűje virágzott..."

-------------------------------------------------------------------
A KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK SZOMORÚ SORSA
-------------------------------------------------------------------

Azok közé az emberek közé tartozom, akik ha meghallják bárhol ezt a szót, hogy KÖTELEZŐ, gyorsfutásra váltanak az ellenkező irányba. Megvan ennek az előnye is, hátránya is. Az iskolás évek alatt, a jobbnál-jobb könyvek megkapták a KÖTELEZŐ olvasmány jelzőt, ezáltal ha csak lehetett, valahogy mindig megpróbáltam kibújni alóla...

1-2 hét különbséggel kezdtem el a Sahaja Jógát is, és a főiskolát is pár évvel ezelőtt. A suliban az első félévben megjelentek a "kötelezők", amelyeknek igyekeztem a társaságát kerülni. Pedig ha tudtam volna!!!

Aztán ahogy egyre inkább ismerkedtem a jógával, úgy került hamarosan a figyelmembe egy könyv, aminek nagyon ismerős volt a címe: SZIDDHÁRTA
Akkor esett le, hogy ez a könyv a főiskolán is tananyag volt, hiszen ha másért nem is, de az írója irodalmi Nobel díjas. Éreztem, hogy innen is, onnan is (suli-jóga) a figyelmembe került ez a könyv, a sors nem engedett el mellette, akkor most már elolvasom.

Nem bántam meg, mert nagyon megfogott, nagyon tetszett! Pár év múlva ismét, elolvastam. Ez az a típusú könyv, amit érdemes 1-2-3 évente ismét elolvasni. Jól esik az embernek...


HERMANN HESSE (1877-1962)
részlet, a Sziddhárta című könyvéből:

"Sziddhárta figyelt. Egészen feloldódott a figyelésben, elmélyedt az odahallgatásban, üres volt egészen, befogadó, és érezte, hogy most tanulta ki egészen a figyelést, a hallgatást. Többször hallotta már mindezt, a folyó sok hangját, ma újonnan csengett mind. Már nem tudta a sok hangot megkülönböztetni egymástól, a boldog hangokat, a síróktól, a gyermekieket a férfihangoktól, együvé tartoztak mind, a vágyakozás panasza és bölcs nevetése, haragos kiáltás és haldokló nyögése, mindez egybefolyt, egybeszövődött és egybekapcsolódott, ezer szállal fonódva egymásba. És mindez együtt, minden hang, minden cél, minden vágyakozás, minden szenvedés, minden gyönyör, minden jó és rossz, mindez együtt volt a világ. Mindez együtt volt a történés folyama, az élet zenéje.

És ha Sziddhárta figyelmesen hallgatta ezt a folyót, azt az ezer hangú éneket, ha nem figyelt külön sem a szenvedésre, sem a nevetésre, ha nem kötötte lelkét egyetlen hanghoz sem, úgy hogy elmerüljön benne Énjével együtt, hanem egyszerre hallgatta őket mind, és az egészet, az Egységet érzékelte, akkor ezt az ezerhangú hatalmas dallamot egyetlen szó alkotta az óm: a Tökéletesség.

- Hallod? - kérdezte Vaszudéva megint csak a tekintetével.
Vászudéva mosolya csak úgy ragyogott, ott lebegett fénylőn vén ábrázatának minden egyes ránca körül, mint ahogy a folyónak is minden hangja fölött az óm lebegett. Fényesen ragyogott mosolya, amint barátjára nézett, és Sziddhárta arcán is fényesen felragyogott ugyanaz a mosoly. Sebe kivirágzott, szenvedése sugárzott. Énje beleolvadt az Egységbe.

Életének ettől az órájától fogva Sziddhárta nem harcolt sorsával, és nem is szenvedett miatta. Arcán a tudás derűje virágzott, mely ellen az akarat nem berzenkedik, amely befogadta a tökéletességet, amely egyetért a történés folyamával, az élet áramával; mert megtölti a szenvedésben és örömben való osztozást, odaadón követi ezt az áramlást, s az Egységhez tartozik."

...egyéb, nem KÖTELEZŐ, hanem inkább csak ajánlott,
kihagyhatatlan könyvek itt >>


Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

.

2009. január 9., péntek

Hogyan tedd színesebbé, a tömegközlekedés szürke perceit?

Egy Budapest melletti faluban laktam
amikor megismerkedtem 5 éve a Sahaja Jógával.
Az almássy téren voltak akkor a heti közös meditációk, és én lelkesen minden héten bebuszoztam a programra. Éreztem hogy nagyon jót tesznek nekem a közös meditációk, mert utána, kb. 2-3 napig, "emelkedett" állapotban voltam, nem érintettek meg annyira a feszültségek, a problémák, és a negatív erők.

A kedvenc időtöltésem a buszon pedig az volt, hogy....

Mindjárt kiderül az is,
de előtte még had tegyek fel egy kérdést!

---------------------------------------------------
Te mennyi időt töltesz naponta,
buszon, metrón, vagy villamoson?

---------------------------------------------------

10 percet? Fél órát? 1 órát? ....vagy akár kettőt hármat?

Szorozd be ezt öttel - megkapod hogy egy héten mennyi időt utazol.
vagy szorozd be hússzal - megkapod hogy kb. egy hónapban mennyit utazol munkanapokon.
vagy szorozd be........
Szóval könnyen kiszámolhatod mennyi időt töltesz tömegközlekedéssel.

Mit csinálsz közben?
Mivel töltöd az értékes idődet?

Bambulsz, alszol, nézelődsz, sms-ezel, zenét hallgatsz?
Beszélgetsz, álmodozol, olvasgatsz, gondolkodsz?

--------------------------------------------------------------------------
EGY JÓ ÖTLET!!!
bár erről most nem akarok sokkal bővebben írni
--------------------------------------------------------------------------

Egy korábbi bejegyzésben már irtam egy lehetőségről,
ami a buszon történő relaxálást, meditálást mutatja be.

Ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy a nagy rohanás közepette,
egy kicsit lecsendesedjünk, erőt gyűjtsünk, megnyugodjunk,
és meditáljunk...

NEM-NEM,
ez nem a BuszonAlvás gyakorlata!!!
(-:

Annál sokkal emelkedettebb, meditatívabb, éberebb, és tudatosabb!
Mindezt teljes könnyedséggel, koncentrálás, és erőfeszítés nélkül...

--------------------------------------------
A MÁSIK JÓ ÖTLET,
és a történetem folytatása...

--------------------------------------------

Szóval ott tartottam, hogy mennyire kedveltem bebuszozni Pestre,
a heti közös meditációkra. Akkoriban kezdett a figyelmem, a meditációra, a lélek állapotára, belső békére, és ilyen dolgok irányába fordulni.

ÉLET AZ INTERNET ELŐTT
Bent az Almássy téren, már a gyakorlatban próbálgattam azt,
amiről azidáig "csak" olvastam, a meditációt.
És akkoriban (pedig nem is olyan sok az az 5 év) még nem volt ekkora internetes lehetőség, nem volt ennyi anyag fent a hálón, nem volt ilyen méretű választék, és lehetőség, így alig vártam az új olvasmányokat is, amit ott a heti meditációs programokon kaptam.

Minden heti meditáció alkalmával, érdekes, kinyomtatott anyagokat kaptam a meditációról, csakrákról, Shri Matajiról, és egyéb hasonló érdekes olvasmányokról.
Hát csoda hogy nagyon vártam, azt az oda-vissza másfél óra buszozást?
Szinte faltam ezeket az olvasmányokat! Imádtam őket újra, és
újra átolvasni. Egy új világ nyílt ki előttem.

Minden héten újabbnál újabb anyagok, cikkek, amivel kapcsolatban ha felmerült bennem kérdés, vagy nem értettem valamit, akkor következő héten megbeszéltem valakivel a programon. Aztán újabb témák, újabb olvasnivalók, és egyre jobb kedvvel utaztam a buszon a meditációs programokra... (-:

-----------------------------------
EGY JÓ HÍR NEKED!
-----------------------------------

Az utóbbi években segítségünkre jött, az egyre szélesebb körben használt email-ezés, weboldalak használata, blogolás stb. stb. stb.

Úgyhogy kihasználva az új kor adta lehetőségeket, küldök most számodra pár hasznos anyagot meditációs témában, amit egész nyugodtan nyomtass ki, és tedd színesebbé, érdekesebbé velük, a buszozásodat, metrózásodat!

Sokkal jobban fogsz járni, ha utazás közben ilyeneket helyezel
a figyelmedbe, mint a napilapok "őrült" híreit.

Különböző témaköré csoportosítottam az olvasmányokat.
Ha nem is egyszerre nyomtatod ki,
hanem csak részletenként, úgy is jó.
1-1 anyagot nyugodtan ízlelgess, akár több napig is. Vidd magaddal, és olvasgasd többször is. Remélem segíteni fogják a napjaidat, és színesebbé, érdekesebbé teszik a tömegközlekedéssel töltött idődet!

-----------------------------------------------------------------
VÁLOGASS - NYOMTASS - UTAZZ - OLVASS
-----------------------------------------------------------------

- Gurukról >>

- Ősi Guruk 1. (Ábrahám) >>

- Ősi Guruk 2. (Lao-ce) >>

- 7 idézet a kundaliniről >>

- olvasmányok a csakrákról >>

- "vegyes felvágott" a meditáció világából >>

Ismét csak arra bátorítalak, hogy nézelődj ezek közt az anyagok közt,
és amelyiket magadhoz közelinek érzed, vagy felkeltette az érdeklődésedet, azt nyomtasd ki, és vidd magaddal, hogy az utazással töltött idődet, értékesen, és hasznosan töltsd el!


Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

.

2009. január 5., hétfő

A meg sem született ráncok lehetősége

Nils Holgersson generációjától jutottam el a korosodáshoz,
és az arcunkon lévő ráncok mélységéíg az előző bejegyzésben.

----------------------------------------------------------------
A Te arcodon milyen nyomokat hagynak
a mögötted lévő évek?

----------------------------------------------------------------

Igen igazad van, az élet bizony kemény!
Sok-sok megpróbáltatás, nehézségek, gyötrelmek,
és olyan dolgok, amelyek folyamatosan
próbára teszik a tűrőképességedet. Tudom nem könnyű.
A kínlódások, és a vívódások bizony kiülnek az ember arcára.

-----------------------------------------------------------------------------
HOGYAN OLDHATOD FEL a szenvedést, és erősítheted
meg magad úgy, hogy a problémák ne vastag ráncokban
üljenek ki az arcodra, hanem meg se környékezzenek?

-----------------------------------------------------------------------------

Nem azért szenvedünk, mert nehézségeink vannak, hanem mert
nem tudunk "helyesen" viszonyulni az eseményekhez.
Ez a "helytelen" viszonyulás az, ami a gyötrelmet, a belső
vívódást, az aggódást, a félelmet, az agressziót,
nyugtalanságot, depressziót, a haragot, a féltékenységet,
az irigységet, és társait táplálja bennünk.

A megoldás az, ha önmagadon, a dolgokhoz való
viszonyulásaidon tudsz javítani!


Igen tudom, ez sokszor nem könnyű!
A sok berögzött idegesítő mozdulat, vagy beszólás a
kollegáktól, rokonoktól, vagy az idegenektől a buszon stb...stb...

Lassan már tényleg egy szikra is elég, hogy emberek
kiboruljanak, sírjanak, üvöltsenek, összetörjenek,
depresszióba zuhanjanak, vagy éppen harcoljanak...

Így éljünk le egy életet?
Te így szeretnéd leélni a Tiédet?

Sok olyan emberrel beszélgettem az elmúlt években,
itthon is, és külföldön is, akik már elmúltak 40-50,
vagy akár hatvan évesek is, és rendszeresen meditálnak.
Mind hálát adtak a Sorsnak, hogy megismerkedtek a meditációval,
és sikerült beilleszteniük a mindennapjaikba, amelyek sokkal
könnyebbek lettek ezáltal!
(tudod, a viszonyulás miatt....)

Megváltozott a hozzáállásuk az élethez,
önmagukhoz, és szituációkhoz.
Persze azt ők sem tagadják, hogy azért 50 fölött már igencsak
nehéz változtatni, mert az ember a szokásait, és a "bogarait"
úgy őrzi mintha kincsek lennének, de a meditáció segít. (-:

Még egy dolog van, amelyet szinte mindegyikőjük
kihangsúlyozott, hogy micsoda szerencse az,
hogyha valaki hamarabb, huszon- , harminc- éves korában
ismerkedhet meg a meditációval!

(...na most itt ilyenkor nem a felszines "ismerkedésre"
gondoltak, hanem arra, amikor valakit tényleg megérint
a meditáció, megtanulja azt értékelni,
és rendszeresen gyakorolja is!)


HA MEGISMERED A MEDITÁCIÓ EREJÉT,
akkor kétséged sem nem lesz afelől,
hogy az Isteni Szemránckrémet tartod a kezedben!

Azt, amelyik belülről simogatja, táplálja, erősíti,
és védelmezi a "bőrödet", az egész Lényedet!

Az a "krém", amelyik letörli a könnyeket,
feloldja a korlátokat, nehézségektől,
és problémáktól szabadít meg!

Ahhoz viszont, hogy ez a "krém" hatékonyan dolgozzon,
folyamatosan ápoljon, védjen, és erősítsen Téged,
rendszeresen kell "kenegetni" önmagadat!

Nézd meg ezt a lenti videót,
Shri Mataji szépen elmondja benne
a rendszeres meditáció fontosságát!

"...Azok akik nem meditálnak,
akik azt gondolják, hogy enélkül is
boldogulnak, nagyot tévednek. ..."
A rendszeres otthoni meditációdhoz,
mindenképp használd ezeket a gyakorlatokat >>

HA DÍSZDOBOZBA CSOMAGOLNÁM,
feltupíroznám, és gyönyörű dizájnos CD-ként
árulnám ezt az anyagot, trendi ezo-bio-öko boltokban,
ráadásul sok-sok ezerért, akkor tuti rengetegen megvennék!
Pláne azok, akik divatból "meditálnak", és "jógáznak",
mert hát ugye, egyre több sztár is ezt csinálja...

Ha így tennék, meghazudtolnám a sahaja jóga alapjait,
mert Shri Mataji, amerre csak járt a világon, mindenhol
ingyen oktatta a meditációt, azért hogy akiknek nincs pénzük
drága könyvekre, CD-kre, DVD-kre, azok is megkapják
a meditáció örömét és békéjét!
Hogy az életük tényleg jobbá váljon!

FOGADD SOK SZERETETTEL ezeket a dizájn, csomagolás,
haszon, és érdekmentes meditációs gyakorlatokat >>

Nyugodtan használd minél többet,
és ajándékozd meg vele az ismerőseidet is!

LELJETEK BENNE BÉKESSÉGRE,
nyugalomra, örömre, és igazi derűre!


Ránctalan, boldog, hosszú, és egészséges életet
kívánok Számodra innen, A Kolostor Udvaráról!


Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

.

2009. január 3., szombat

Nils Holgersson elrepült felettem és....

...rájöttem hogy elkezdődött életem azon szakasza, amikor már nem én vagyok, A SZEMTELENÜL FIATAL, a "többséghez" képest.
"Öregedésnek" indultam, a magam 28 évével... (-:

------------------------------------------------
Te ismered Nils Holgerssont?
------------------------------------------------
Bocs az egyértelmű kérdésért, de fel kell tennem,
hogy érthetőbb legyen az alábbi történet.

Pihenni indultunk a feleségemmel kb. 2 éve, egy kellemes dunántúli,
wellness-fittness-rileksz szállodába.
(imádom a hazai gyógyfürdőket,
ha csak tehetem keresem a társaságukat,
akár csak néhány órára is...)
Nagyon jól éreztük magunkat, szuper volt minden.

-----------------------------------------------
SOKK az első vacsorán!
-----------------------------------------------
Elindultunk a szálloda éttermébe hogy megvacsorázzunk. Mindkettőnknek, egy kedves kis nosztalgikus mosoly került az arcára. Megtudtuk hogy a szálloda éttermének a fantázianeve: NILS HOLGERSSON


...rögtön elöntöttek minket a gyerekkori emlékek...
....Nils Holgerssonról, aki vándorolt a Kákalaki Akka vezette vadludak társaságával, a kis fapapucsában...
....milyen szép kis ártatlan mese volt.... (-:

Ilyen kellemes kis emlékekkel a szívünkben ültünk le a vacsorához.
A pincérek, tőlem pár évvel fiatalabb srácok és lányok voltak.
Na de nem gondoltam volna hogy ennyivel fiatalabbak!!!

Mikor kijött az asztalunkhoz a pincér, lelkesen megdicsértem neki ezt az egész ötletet. Kifejtettem, hogy kedves dolog ez, de honnan jött valójában az ötlet, hogy Nils Holgerssonról nevezzék el az éttermet?

Rájöttem hogy félreértett, mert én nem arra voltam kiváncsi hogy kicsoda Nils Holgersson, hanem hogy miért éppen róla lett elnevezve az étterem? Válaszából arra következtettem, hogy azért érthetett félre, mert őbenne az étterem nevével való első találkozásakor, talán inkább az merülhetett fel kérdésként, hogy ki is ez a Nils? Azt hihette bennem is.

Kérdésemre azt mondta, hogy ő nem tudja pontosan, de úgy emlékszik, mintha azt mondták volna neki, hogy ez a Nils Holgerson valami rajzfilm figura.
HOPPÁ!!!!

...ekkor esett le nekem valójában, hogy a srácnak fogalma sincs Nils Holgerssonról, vagy Kákalaki Akkáról!

NA NEEEE, léteznek emberek a földön, akik már felnőttként munkába álltak, kenyérkeresőként dolgoznak, és nem ismerik Nils és a vadludak történetét???

Úgy tűnt hogy neki ez már kimaradt az életéből.
Én meg még azt hittem hogy csak pár év lehet köztünk...

Haladnak az évek...
Nils Holgersson elrepült felettem...
Közeledek a 3. X-hez...
Ez már tényleg a felnőttkor lenne?

--------------------------------------------------
NILS HOLGERSON GENERÁCIÓJA is
hamarosan ráncosodni fog???

--------------------------------------------------

Egy élet gyötrelme, fájdalma, küzdelme, mind-mind kiül az ember arcára.
Nyomot hagy az idő, és ez így is van rendjén.

Az ember egyre inkább beletörődik az életébe, megpróbálja elviselni, és túlélni a dolgokat, aztán lesz ami lesz...

Néha talán visszanéz, hogy mit és hogyan tett volna máshogy az életében...
Elgondolkozik hogy minek volt értelme és minek nem...

Próbál kibékülni a Sorssal, legalább már így a végefelé...

-----------------------------------------------------------------------------
NILS HOLGERSON GENERÁCIÓJÁNAK a mázlija!!!
-----------------------------------------------------------------------------
....van egy óriási előnyü(n)k a korábbi generációkhoz képest!

Egy olyan lehetőség, amivel ha élni tudunk,
akkor az igazán mély, és húsbavágó ráncok kimaradnak az életünkből!

És az, amiről hazánk egyik legnépszerűbb rock(?) bandája,
a debreceni Tankcsapda így énekel:
"....tudom az élet súlya, a világ gondja..."
Az már nem fog ólomsúlyként ránk nehezedni,
reklámkirakatként használva arcunkat!

Nem Q5 Provitamin, és hasonló tartalmú kenőcsfélékre gondolok,
hanem egy sokkal egyszerűbb, de nagyszerűbb dologra!

Lehet hogy már sejted is... ;-)
de nyugi, még a nagy ráncosodás beállta előtt,
pár napon belül leírok mindent részletesen!

Addig is még egyszer,
Boldog Új Évet Kívánok!

Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

.