2019. szeptember 27., péntek

Ábrahám

KÉP: Ábrahám, Izsák és az Angyal


"legyen a te neved Ábrahám, mert népek
sokaságának atyjává teszlek téged."
 
Biblia, Teremtés könyve
 

Türelmesen és kitartóan haladok Jákob családjának a feldolgozásában, egyre mélyebbre jutok. Azonban, ahogy írtam, annyira összetett a történet, hogy különböző leágazásokat teszek kutatásomban az irodalom, a történelem, vallás, és egyéb területek világában.
 
Így adódott hogy Jákob nagyapjánál, a "népek sokaságának atyjánál", Ábrahámnál elidőztem most egy kicsit jobban. És milyen jól tettem! Története és személyisége sok-sok tanulsággal szolgál. Több olvasmányélmény mellett, gondoltam egyet mindenképp elhozok ide a kolostor udvarára is.
 
 
A Nobel-békedíjas
 
író, professzor, a magyar származású Elie Wiesel a könyvében több ótestamentumi és talmudi történetet is körbejár a maga sajátos stílusában. Válaszokat keres, töpreng, megismerésre és kérdésekre ösztönöz. Könyvében szó esik hosszan Ábrahámról is.
 
A kezdetek
 
Ábrahám és családja áldásokon, csodákon, konfliktusokon és nehézségeken megy keresztül, és aztán ahogy az ígéret elhangzott, "népek sokaságának atyjává" vált. És ezért is fontos visszamenni a forráshoz, a dolgok kezdetéhez, mert ott jelentős dolgok történnek mindig. Olyanok, amelyek aztán rányomhatják pecsétjüket hosszú-hosszú évtizedekre, vagy akár évszázadokra is.
 
Ábrahám, Sára, Hágár, Izsák és Izmael története (csak hogy a legszűkebb családot vegyem) csodás áldásokkal, és szörnyű konfliktusokkal terhelt. Ahogy Elie Wiesel fogalmaz: "Amint egyre mélyebbre merészkedünk a szövegbe, rádöbbenünk, hogy a tragédia több szinten tárul fel."
 
És a könyvében Mr. Wiesel olyan kérdésekre ösztönöz minket olvasókat, amelyeket magunktól nem is biztos hogy feltennénk. Különböző nézőpontokból próbálja megvilágítani az eseményeket. mert, ahogy írja: "ez a történet magasabb szinten bomlik ki; mert mélyebb jelentéssel bír."
 
És így aztán keresi, kutatja, próbálja megérteni az összefüggéseket, és a bonyolult történet szereplőit is. Próbálja megérteni az érintetteket, de közben mégiscsak feltesz nyugtalanító, fájdalmas és zavarba ejtő kérdéseket is. Keresi és kutatja a válaszokat, próbálja megfejteni a miérteket. És ez tényleg fontos, mert ezen kezdeti szituációk több nagy, világméretű vallás és kultúra életét is meghatározták.
 
 
Egy másik kezdet
 
A kínai bölcselet két nagy ága, a konfucianizmus és a taoizmus gyökerei a Ji-kinghez, a Változások könyvéhez vezetnek vissza. Lao-ce és Konfuciusz tevékenységére is hatással volt, kapcsolatban voltak vele. A könyv betekintést nyújt az élet alakulásának, átváltozásának folyamataiba. Itt a kolostoros blogban háromszor lehetett már találkozni a Ji-king könyvvel:
 
- 21 lecke a 21. századra >>>
- Vezérlőcsillag >>>
 
A sok-sok bölcsesség mellett az egyik legfőbb üzenete a Ji-king-nek, hogy az ember érzékelje a változásokat, és lehetőleg azokat minél hamarabb, már amolyan csíra jellegű állapotaiban. Az óvatosság, a megfontoltság, a mértéktartás amúgy is nemes erények, és ha az ember még figyelmes is, akkor hamar észreveheti hogy a dolgok kezdenek megváltozni, kezdenek átalakulni.
 
Különböző szituációk, emberek és helyzetek átalakulása, mint az energiák egyfajta kozmikus tánca, hol közelebb hozza egymáshoz a dolgokat, hol felemeli, hol a mélybe süllyeszti, hol egyéb módon változtatja meg. A Ji-king 64 ilyen átalakulást mutat be. És amikor beindul az átváltozás, az a jelenben, még ha csak csekélységnek tűnik is, a jövőre lehet hogy óriási hatása lesz. És itt kanyarodunk vissza Ábrahámhoz!
 
Vissza a jelenbe
 
Ábrahám archaikus történetei a mai napig hatással vannak emberek millióira, kontinensek és kultúrák egymás közötti viszonyára. Ami nem jelenti azt, hogy a jelen szereplői közt ne lenne a több ezer évvel ezelőtti szituációkkal kapcsolatban félreértés vagy belemagyarázás, vagy sok egyéb dolog belevetítése, de mégis van egyfajta meghatározó viszonyrendszer, valamifajta kapcsolódás az ősi történetekhez, és azok "átalakulásaihoz". Ráadásul ezek határozzák meg a jelen szereplők "átváltozásait" is.
 
Ha alaposan elmélyed az ember azokban az ősi történetekben, amelyek, az akkori kis "csíra", fejlődő állapotukban még szinte "semmiségeknek" tűntek, aztán mégis óriási hatást fejtettek ki évszázadokra, akkor egy picit már megfontoltabbá válik az illető a saját kis életével kapcsolatban is. Mert még ha nem is vagyunk vallásalapító ősatyák, azért ha jól megfigyeljük a szűkebb családi életünket, munkahelyünket, országunkat vagy közösségünket, ott is felfedezhetünk hosszú, évtizedes történeteket, amelyek látszólag csupán kis semmiségekből, kis csírákból nőttek ki. És hová vezettek aztán!
 
Érdemes tehát az olyan "drámák" és átalakulások történeteit tanulmányozni, amelyek hatalmas tömegek életére volt hatással, mert rengeteg tanulsággal szolgálnak, és az ember bölcsebbé válhat tőlük. Sok ilyen története van az emberiségnek. Vannak fényesebben tündöklő, és egészen szívszorító történetek is. Tanulságuk, szépségük és üzenetük felbecsülhetetlen értékű. Az egyik ilyen történet például Jákob családjáé.
 
 
Üdvözlettel
A Kolostor Őre
 
Csak Könnyedén
 
 
 
Társadalmi célú hirdetés:

2019. szeptember 21., szombat

Jákob családja

Wikipédia: Jákob és Ézsau


Mitológiai időutazás a zsidó-keresztény kultúra mélyének gyökereihez, avagy, monumentális családi történetbe csöppentem a napokban.
 
Régóta szerettem volna azt a könyvet elolvasni, ami nemcsak a témáját tekintve érdekel már hosszú ideje, hanem a megírt irodalmi színvonal miatt, és még a szerzőnek egy sajátos megközelítési módja miatt is. Sokat olvastam már róla és nagyon foglalkoztatott, kíváncsi voltam a könyvre. Beérett a várakozás, eljött hát a pillanat, néhány napja összetalálkoztam a művel.
 
Elkezdtem olvasni és még sokkal jobban magával ragadott, mint ahogy hittem hogy meg fog történni. Egyelőre azonban fedje jótékony homály a könyv címét. Írok majd róla bőven itt a blogban, de az még kicsit arrébb lesz, mert tényleg monumentális a mű. Ráadásul olyan irodalmi nyelvezettel van megfogalmazva, amiben lassan haladok, de ezt egyáltalán nem bánom. Az ételek közül is az igazán finom és nemes ízeket az ember nem rohanva eszi.
 
Ahogy említettem, a könyv sok mindent magába foglal. Mitológiai, biblikus időutazást, történelmet, vallást, családi drámát, és mindezeket ráadásul olyan gyönyörű irodalmi köntössel díszítve, ami talán az európai kultúra legkiemelkedőbb művei közé helyezi ezt a könyvet. Nem véletlen hogy a szerző Nobel díjjal kitüntetett író.
 
Jákob családjáról szól a történet
 
Jákobról, aki (az időben visszafelé haladva) Izsák fia és Ábrahám unokája, onnantól pedig hosszan-hosszan visszanézve még mélyebbre nyúlik a családjának vonala, egészen Noéig, és az idők kezdetéig...
 
Jákob családjáról szól tehát a történet. Jákobról, aki (az időben előre haladva) József, Lévi, és a többi zsidó törzsalapító apja, majd onnantól pedig hosszan-hosszan előrenézve Mózes ük-ük-ük vagy kitudja hányadik apja...
 
Mondom, monumentális műről van szó. Egy 1963-as kiadású könyv van nálam, ami kis vékony, bibliai papírra lett nyomva, kis betűvel van írva, és így is több mint 1300 oldal. Négy kötet egyben, amiről talán az is sok mindent elárul, hogy a szerző 16 évig írta. Ahogy megszülettek a kötetek, úgy jelentették meg őket.
 
Még valami érezhetően jelen van a műben, ami nagyon megfogott. Ez pedig: a pszichológia.
 
Családi történet, családi dráma ez a könyv a javából, benne a mitológia, a vallás, az irodalom, és sok minden egyéb mellett, már a modern pszichológia nézőpontjából. De a mesteri az, hogy úgy van belevegyítve a modern pszichológia, mintha csak korabeli, bibliai kommentár lenne. Mondom, irodalmi remekmű.
 
És azért is haladok vele lassan, mert nemcsak hogy monumentális, óvatosan és élvezettel fogyasztandó, az irodalmi ízlelőbimbóknak bőven időt, helyet és teret adó a gyönyörködésre, hanem mert párhuzamosan ki is egészítem egyéb olvasmányokkal, amelyek kapcsolódnak hozzá. Akár a szereplők, a történelem, a miszticizmus, akár a vallás, vagy a pszichológia oldaláról.
 
Így jöttem rá némi kutatómunkával hogy a szerző valóban alaposan tanulmányozta Carl Gustav Jung munkásságát. És ebből csodálatosan meg is jelenik a műben három nagy téma:
 
- Archetípusok
- Családon belüli és generációkon is átívelő, ismételt viselkedésminták
- Álomelemzés
 
És itt értünk el oda, hogy miért is említem meg már most ezt a könyvet, még ha csak kicsit titokzatoskodva is. Egyrészt kedvcsinálónak a témához, másrészt hogy ettől a könyvtől függetlenül is érdemes elmélyedni ebben a fenti három pszichológiai témában. Rengeteg olvasmány elérhető ez ügyben, én mégis C.G. Jungot ajánlom a kedves olvasóknak. Sok könyve van.
 
José de Ribera: Jákob álma
 
 
Álom
 
A mű 1300 oldalából jelenleg 300-nál járok, és már most egy kis regényt tudnék írni róla, de valahol azért mégiscsak határt kell szabni önmagamnak, ezért csak az álom témáját hadd hozzam fel még itt röviden, hátha lesz olyan olvasó, akit majd ez arra bátorít hogy mélyére nézzen a saját álmainak.
 
Többször felmerül a műben az álom ereje Jákob családja kapcsán, az ő bibliai történeteik fényében. És a modern pszichológiából is tudható az álom jelentősége és üzenete a személyiségfejlődés kapcsán. Mert az álom képeiben a Tudat olyan üzenetek kap a mélyből, a Tudattalanból, amelyeket ha képes értelmezni, egy sokkal teljesebb élethez vezetnek. Ehhez persze szükséges némi ismeret a témával, és legfőképpen önmagunkkal kapcsolatban.
 
Erre szeretném felhívni tehát az olvasók figyelmét, hogy ha a mitológiai ősidőkben, és a modern pszichológiában is, mint tudományágban sok figyelmet szenteltek az álmoknak, akkor talán nekünk is érdemes. Jó éjszakát!
 
 
Üdvözlettel
A Kolostor Őre
 
Csak Könnyedén
 
 
 
Társadalmi célú hirdetés:

2019. szeptember 15., vasárnap

Miért olyan drága a bonsai?

A Business Insider üzleti portál egy rövid kis videóban próbálta bemutatni azt, hogy miért is olyan drágák a bonsai fák.
 
Sokszor merül fel ez
 
különböző témáknál, hogy miért is annyi valaminek az ára, amennyi, és hogy mennyit is ér. Tehát az ár és az érték viszonya. Hogy mennyire nem könnyű dilemma ez, erről már írtam egy konkrét eset, A 450 millió dolláros kérdés kapcsán.
 
Művészet
 
A Business Insider videója már rögtön az elején leszögezi hogy a bonsai fák nevelése, az már a művészet egyik formája. És ennek elsajátításához hosszú évekre van szükség. Megszólal a videóban egy 4. generációs bonsai mester, egy idős hölgy, aki már több mint 50 éve nevelget ilyen fákat Japánban. Szóba kerül az egyik legnehezebb dolog is ebben a tevékenységben, ami a türelem. A hosszú-hosszú évek türelmes várakozása.
 
Ha a művészeti szépségű különleges kis fákhoz hozzávesszük még az idő és a türelem, és a ráfordított energia mennyiségét is, akkor egyre inkább látszik már a magas ár jogossága. Hiszen külön-külön is nehéz beárazni, bekategorizálni a dolgokat, nemhogy így együtt. Hiszen,
 
- mennyit ér maga a művészeti szépség és kreativitás?
- mennyit ér egy évtizednyi várakozás?
- mennyit ér két évtizednyi törődés?
 
Egyáltalán, mennyire fejezhetőek ki pénzben ezek az értékek? Nehezen.
 
És ez talán az élet sok-sok egyéb helyzetére is ugyanúgy elmondható, nem csak a bonsaira. Na de most maradjunk csak ennél a témánál, a gyönyörű kis fáknál, és nézzük meg az idős hölgy gondoskodó keze munkáját!
 
 
 
Üdvözlettel
A Kolostor Őre
 
Csak Könnyedén
 
 
 
Társadalmi célú hirdetés:

2019. szeptember 6., péntek

Cseh Tamás emlékestA bécsi magyar kulturális központ Cseh Tamás estet tartott a héten.
 
Kb. 70-80 ember jött össze hogy emlékezzen...
 
Hogy emlékezzen, de mire is pontosan? Egy korszak ikonikus zenészére? A szülőföldre? Talán az ifjúságukra, régi szerelmekre, Magyarországra, és ki tudja még mire... Azt hiszem ez sikerült is. A bécsi éjszakában lélegzetvisszafojtva figyelt a hallgatóság. Leszállt az este, elkezdődött a koncert és egyre nagyobb volt a csend, az odafigyelés, és érezhetően a meghatódottság is.
 
A koncert után beszélgettem az igazgató úrral Cseh Tamásról, és megemlítettem neki hogy az érzelmi hatás mellett ami számomra még nagyon érdekes és figyelemreméltó, az a dalszövegeknek a minimalizmusa (Le a kalappal Bereményi Géza előtt!). Említettem, hogy nekem úgy tűnik, mintha a szövegek direkt nem mennének bele a nagy érzelmekbe, és talán pont ezért, mégis nagyon mélyrehatóak. Az igazgató úr is hasonlóképpen látta, mondta hogy igen, sőt, még mintha direkt visszafogottak is lennének ezek a szövegek, és pont ezáltal érnek el nagyobb hatást.
 
Érdekes beszélgetések voltak tehát a koncert előtt is és után is. Találkoztam régi és új ismerősökkel, sok minden szóba került. Nem véletlenül, különösen Ausztria és Magyarország, és az itt élő emberek személyes története. A koncert láthatóan megérintette a hallgatóságot.
 
Az itt élő idősebb generáció tagjai amikor meghallották a Balatonról szóló dalt, aminek a szövegében, a hangulatában, és az egész előadásában is érezhetően olyan sok emlék van, akkor a levegőben megpendült valami nagyon távoli, nagyon mély és személyes húr. Talán egy közös, néma sóhajtás is felszállt a teremben.
 
" régi teraszon,
ültünk nyarakon,
úgy néztünk végig a tavon."
 
 
Kavarogtak ez emlékek, az élmények, és ki tudja még mennyi minden, mennyi személyes történet. A létezés, a hétköznapok, a költözés, a fiatalság, az idős kor, és még sok-sok minden. Voltak valóban nagy pillanatai a koncertnek, taps, nevetés, és vidámság is. De a Budapest dalnál érezhetően sokak szíve összeszorult.

" Azt mond meg nékem,
hol lesz majd lakóhelyünk?
Maradunk itt,
vagy egyszer majd tovább megyünk? "Üdvözlettel
A Kolostor Őre

Csak KönnyedénTársadalmi célú hirdetés:

2019. szeptember 3., kedd

DanikaMegérkezett most nyáron a családba, így aztán nagybácsis komolysággal magyaráztam neki az élet nagy és kis dolgairól.
 
Beszélgettünk üzletről, politikáról, filozófiáról, aztán persze egy jött kis trotyi-trotyi, pelus, kaja, büfi, puki, satöbbi... majd ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Tőzsdeindexek, parlamenti demokráciák, ortodox hívők, felvilágosodás, történelem, végigmentünk sok-sok témán. Elámult azoktól a fantasztikus dolgoktól, amiket meséltem neki, még a nyála is kicsorgott az anyja pólójára. Mondom eeez igen, ilyen egy értelmes gyermek!
 
Tovább meséltem neki az Európai Unióról, az országok eladósodottságáról, ingatlanpiacról, GDP-ről és állampapírokról. Bár, az anyja gyönyörködött benne milyen aranyos ahogy szuszogva alszik a vállán, de én tudom hogy csak átgondolta a hallottakat, éppen a témába vágó kérdéseken gondolkozott.
 
Aztán folytattam tovább a fejtegetéseimet, épp rákanyarodtam volna az ENSZ-re, és a közel-keleti politikára, de aztán mondták az anyjával, hogy most már picit késő lesz, és most inkább elvonulnának már a gyerekszobába lexikonokat olvasgatni. Mondtam hogy igen, nagyon helyes, kezet fogtunk Danikával és távoztam. Ilyen egy tapintatos nagybácsi, nem?
 
 
Üdvözlettel
A Kolostor Őre
 
Csak Könnyedén
 
 
 
Társadalmi célú hirdetés: