2016. január 30., szombat

Országos Hírlap


Különös olvasmányra bukkantam a napokban. 
Az Országos Hírlap legelső számára 1897-ből. 

Érdekes volt olvasni a korabeli cikkeket és híreket. A reklámokat, a kulturális témákat, vagy épp a tőzsdehíreket. Kicsit olyan érzésem volt, hogy az évszázadok talán gyorsabban változnak körülöttünk, mint amennyire mi magunk. Az emberi természet. Erre talán jó példa lehet egy cikk is az újságból:

" A multbalátók.

A prófétálás tudvalevőleg sohasem volt könnyű mesterség, mert aki jövendölni mert, biztosra vehette, hogy a história Sturm Albertje - a következő nap - már rája czáfol és kimondja jövendölésére, hogy "minden alapot nélkülöz". Ellenben minden idők szaporán termelték a multbalátókat, azt a spéciest, amely a legváratlanabb fordulatra is készen volt s a legszenzációsabb fordulathoz is odatapasztotta azt a megjegyzést tudtam! Mikor hire járt, hogy Petőfi a szibériai ólombányákban dolgozik s mikor kitünt, hogy Zichy Nándor voltaképpen karrier-vadásznak tartja Apponyit, mindenkinek elállhatott a szava, de a multbalátók egykedvüen dörmögték: tudtuk!

Mert a multbalátókat váratlan nem lepik meg, váratlan fordulatokat ők egyszerűen nem is ismernek. Most is, amikor az egész világ bizonyos megdöbbenéssel lesi a Dreyfus-ügyben beállott fordulatot: csak ők maradnak nyugodtan, a multbalátók, a Tudtam Gergelyek, akik régen tudták, hogy a fordulat be fog következni. Száz formában ismétlik, hogy mindig ártatlannak hitték a szegény Dreyfus kapitányt s nemcsak párisi, de a budapesti s a legkisebb vidéki kávéházak is hemzsegnek most a Tudtam Gergelyektől, akik három esztendeje rejtegették magukban a titkot, hogy a szegény kapitányt ártatlanul számkivetették az Ördögszigetre.

Tudtam - hangzik Párisban és tudtam - hangzik az utolsó mezővároskában. Ha azonban bekövetkeznék az az ujabb fordulat, hogy a derék Dreyfus kapitány mégis csak csinált valami suskust s ez a mai hűhó csak jól kieszelt manőver, akkor a közönséges világ talán megint megnémul az ámulattól, de a multbalátó akkor is nyugodtan fog pöfékelni. Én istenem - mi ebben a meglepő? Tudtam, ezt is tudtam...
"


* * *

Meditatív ücsörgésünk és ráérős szemlélődésünk
mai helyszíne és padja pedig:


A fotót én készítettem
egy kellemes délutáni séta alkalmával.
Helyszín, Wien Joseph Kainz Park.
Nagyításhoz klikk a képre!Üdvözlettel
A Kolostor Őre

Csak Könnyedén


Ha tetszett, akkor talán ezek is:

- Sína báró >>>

- A haza bölcse >>>

- Békebeli kávéházak hangulata >>>

- A Kert és a Műhely >>>