2016. március 11., péntek

Zsiday Viktor és a meditáció


Fotó: HVG

Zsiday Viktor, a filozófus befektető üzleti tevékenységét kb. 7 éve ismertem meg. Az általa alapított holdingcégben, a Plotinus -ban 4 éve rendelkezem kisebb részesedéssel is. Az üzleti és befektetési témákhoz és kapcsolathoz való etikus és példaértékű hozzáállása miatt is figyelemreméltó, azonban itt most egy másik oldalát szeretném Számodra bemutatni. A filozófus gondolkodót, a meditatív szemlélődőt.

Nem véletlen, hogy már a holding is egy ókori, misztikus filozófusról, Plotinusról lett elnevezve. Azonban Viktor hétköznapjaiban is jelen van a meditatív, filozófikus életforma. Ráadásul egy érdekes könyv magyarországi megjelenésében is jelentős szerepet játszott, hiszen néhány éve Ő fordította magyarra, Paul Brunton, Misztikus Tanítások című könyvét.

A könyv honlapja az írja:

Paul Brunton

Az 1930-as évek elején tehát elutazott az akkor brit gyarmatnak számító országba, és több különös emberrel, jógikkal, szentekkel találkozott. Legnagyobb hatást azonban Sri Ramana Maharsi tette rá, akit élete végéig mesterének tekintett.Ramana Maharshi és Paul Brunton

- - -


Shri Mataji

- "Nem kétséges, Ramana Maharshi nagy személyiség volt." 
(1985.04.22. Párizs)

- "Ramana Maharshi egy önmegvalósult lélek volt."
(1990.05.31. San Diego)

- - -

Térjünk vissza Zsiday Viktorhoz, Paul Bruntonhoz és a könyvhöz.
Zsiday Viktor gondolatai:

"Paul Brunton tanításai

a fordító tolmácsolásában:

Mit tanított Paul Brunton? 

Nehéz lenne összefoglalni röviden, de még hosszan sem egyszerű munka – így inkább tanításának szellemiségére koncentrálok. Saját fejlődésemen, változásaimon keresztül végigkövettem Brunton fejlődését könyveinek tükrében: együtt tettük meg egy hosszú útnak pár lépését.

15 éves múltam 1990-ben, amikor ismét megjelenhetett az India titkai című könyve – Magyarországon majd 50 év szünet után. A szerző ekkor már halott volt, de ezt nem tudhattam, s a mű olvasása után arra gondoltam, milyen jó lenne találkozni vele, pár kérdést feltenni. Habár erre nem nyílt lehetőség, ám hamarosan megjelent magyarul az Egyiptom titkai, majd felfedeztem, hogy a sárospataki református kollégium hatalmas könyvtárában sok második világháború előtti könyv rejlik: Brunton szinte összes könyve megvolt angolul. Mivel ekkoriban tanultam meg viszonylag jól a nyelvet, így lehetőségem volt végigolvasni könyveit –több olyan volt, amelyet a könyvtári adatlapok szerint évtizedek óta először én vettem kezembe, a kommunizmus uralma alatt ugyanis valószínűleg még az érdeklődés sem merülhetett fel senkiben a szerző tanításai iránt. Gimnáziumi éveim alatt elolvastam összes könyvét, illetve emellett számos egyéb filozófiával, vallással, misztikával foglalkozó könyvet – melyek legtöbbje nem jelent meg magyarul, s amelyik megjelent, azokból is számos a háború előttre datálódott. 

Láttam, hogyan alakult Brunton világképe, hogyan mélyült tudása – s habár a szerzővel soha nem beszélhettem, mégis ezek alapján kialakult közöttünk valamiféle kapcsolat, kérdéseimre választ kaptam, mintha magával Paul Bruntonnal beszélhettem volna. Azonban csak egy-két évvel később, 1993-ban, egy kanadai utazás alatt derült ki számomra, hogy a barátai számára csak PB-ként ismert író 1982-ben elhunyt, ám maga után hagyott sokezer oldalnyi tanítást, amit kiadtak. Ekkor vásároltam meg a „Perspectives”-t, majd a Paul Brunton Filozófiai Alapítványtól jónéhány kötetet kaptam ingyen, amely sokat jelentett nekem, s amelyért máig hálás vagyok.Áttanulmányozva a nagy világvallásokat, számos filozófus, remete, misztikus és szent tanításait, számomra a legérthetőbbnek, legtisztábbnak, a mai ember számára legközelebb állónak Paul Brunton tanításai bizonyultak. 

A szerző megértette, hogy a nyugati embernek nem elegendő a vak hit, az érzelmek áradása, hanem tapasztalni akar, és megérteni, mind intellektuálisan, mind a szívével. Brunton – elsőként átadva Európának Sri Ramana Maharshi módszerét de később tovább is fejlesztve, Európához igazítva azt – egyszerű utat mutatott ahhoz, hogyan ismerjük meg magunkat. Hogyan maradjunk két lábbal a földön, hogyan őrizzük meg saját intellektusunkat, racionailtásunkat, hogyan mélyítsük el tudásunkat úgy, hogy ez a racionalitás nem válik az érzelmek, a művészetek, az átélés, a meditáció gátjává. Számos vallás és tanítás az érzelmekre, a hitre hat miközben a tudomány az értelemre, a gondolkodásra. Brunton megmutatta, hogy a kettő között egyáltalán nincs áthatolhatatlan szakadék, sőt a cél éppen a teljes, mind érzelmeiben, mind értelmi képességeiben magas szintet elért ember, aki képes a gondolatnélküli Üresség megtapasztalására, és képes a világban való cselekvésre, aktív létezésre is – éppúgy ahogy az eredeti, ősi jóga célja is ez volt. A misztikusok, szentek nagy része menekül, és féloldalas: értelmét megtagadja, befelé fordul. Az emberek egyre nagyobb része pedig ennek épp ellenkezőjét teszi: kifelé, a világ felé fordul, állandóan tevékenykedik, de nem lel békére és nem tud a Csendben nyugalmat találni.

Paul Brunton tanításai segíthetnek megtalálni mindannyiunknak azt az egyensúlyt, amely Janus-arcú, valódi emberekké tehet: egyszerre tartjuk meg belső békénket, fordulunk befelé, miközben nem veszünk el a világban, kifelé is tudunk tekinteni. Ez az út azonban mindig egyedi, minden ember számára más és más: Brunton óvott a szektariánusságtól, az elkülönüléstől, a felsőbbrendűség érzésétől és a bejáratott utaktól: valójában életünk ösvényén mindig egyedül kell haladnunk. Paul Brunton világában nincsenek előre lefektetett szabályok és törvények, csak mankót próbál nyújtani ahhoz, hogy megismerhessük önmagunkat és ennek folyományaként a világot, és megtaláljuk belső békénket, a maradandó boldogság forrását.
 
A bennünk rejlő mélység és a külső világ között nincs ellentmondás: mindkettő ugyanabból a végtelen mély ürességből, a mozdulatlan, és mégis élettel teli, megnevezhetetlen, és elgondolhatatlan Valamiből származik, amelyet azonban megnyilvánulatlan, eredeti formájában csakis a meditáció teljes csendjében: a test, az érzékek és a gondolatok totális mozdulatlanságában találhatunk meg és élhetünk át. Ez azonban csak a feladat első, és Brunton szerint könnyebb része; a valódi Bölcs ugyanis nem csak szentélye homályában tudja átélni a Valót, hanem bármikor, munkálkodás, másokkal való kapcsolat, a világgal való érintkezés közben, megszakítás nélkül: ez által válik eredménye teljessé és minden pillanatán átívelővé. Remélem, hogy ez a könyv segítséget nyújt ahhoz, hogy ezen az úton pár lépést előre haladjunk. Ha már egyetlen olvasón segítettek a tanítások, akkor munkánk nem volt hiábavaló." - Zsiday Viktor


- - -Üdvözlettel
A Kolostor Őre

Csak Könnyedén