2013. augusztus 8., csütörtök

A világhírű magyar agykutató döbbenetes vallomása Istenről

A kép forrása

A tudomány jeles képviselői legtöbbször megállnak az "anyagi" szint vizsgálatánál, és a racionális megközelítés korlátainál. Csupán az elmével felfogható területen "kirándulnak", az azon túli vidéket pedig meghagyják másoknak. Nem így a világhírű magyar agykutató, Freund Tamás professzor.

Az "Istenadta" című kiváló könyvben, különböző emberekkel beszélgetnek a szerzők tehetségről, felelősségről, Istenről és az ezekkel kapcsolatos élményekről, gondolatokról és tapasztalatokról.

Freund Tamás professzor urat is megkérdezték ez ügyben. Megdöbbentő amikor a materiális világ kutatói, a racionalitás emberei mégiscsak eljutnak az anyagon túli, sokkal "finomabb szintű" dimenziók világába is, és a sejtek, idegpályák és egyéb biológiai dolgok mellett, Istenről kezdenek el beszélni. Itt olvashatsz a vele készült beszélgetésből néhány gondolatot:

Interjú részlet

"...a gyermeki hitet könnyű elveszíteni, ha nem nyer megerősítést a felnőtté vált ember agyában. Az idegtudós az anyag evolúciójának a csúcsát, az agyat vizsgálja. Azt a szervünket, amelyen keresztül a lelkünk megnyilvánul az anyagi világ számára. És olyan funkciók produkálásra is képes, amire semmi más biológiai, fizikai-kémiai anyag nem. Ha a neurobiológus megismeri az idegsejthálózatokat, nehezen tudja elképzelni, hogyan lesznek ebből új gondolatok, hogyan tehet föl az idegsejtek hálózata olyan kérdéseket, mint hogy mi az élet értelme. Akármennyire komplex terméke az agy az evolúciónak, nem gondolom, hogy képes kitermelni egy olyan nem anyagi entitást - nevezzük elmének, éntudatnak, szabad akaratnak, léleknek, de leginkább ezek együttesének - amely irányítóként hat vissza az őt létrehozó idegsejtek hálózatára. Inkább azt tudom elképzelni, hogy, mint az anyag evolúciójának csúcsa, az emberi agy vált alkalmassá, hogy rajta keresztül a teremtő eredetű lélek meg tudjon nyilvánulni az anyagi világ és ami fontosabb, a többi lélek számára.

- A lélek tehát külső beavatkozásra került belénk az evolúció folyamán?

- Az ateista elképzelés szerint a tudat az anyagi agy működésének emergens tulajdonsága. Én úgy gondolom, az anyagnak nem lehet olyan emergens tulajdonsága, ami visszahat az őt létrehozó idegsejthálózatra. Már csak azért sem, mert ha kiveszünk egy szövetmintát az emberi agyból, és összehasonlítjuk a majom vagy a macska ugyanonnan kivett szövetmintájával, akkor közel ugyanannyi sejtet találunk, ugyanolyan típusúakat, a kapcsolódási törvényszerűségeik, a kommunikációra használt molekulák is egyformák. A fő különbség, hogy ezekből a kis agykérgi oszlopokból az emberi agyban jóval több van, mint egy majom vagy egy macska agyában. ha valaki elhiszi, hogy csak mert ezekből az egységekből jóval többet pakolok egymás mellé, a hálózat generál egy nem anyagi jellegű éntudatot, az élet értelmén lamentáló elmét, akkor azt is el kell hinnie, hogy ha chipekből kapcsolunk össze egyre többet, akkor egyszer eljutunk egy számítógéphez, ami előbb-utóbb szintén kitermel magából egy elmét, ami majd az éterből visszahat és programozza a gépet létrehozó chipek hálózatát. Ezért gondolom én, hogy az agyunk nem kitermeli, hanem befogadja az egyébként tér-idő dimenziókon kívül létező lelkünket. Az ateisták hite még nagyobb, mint az enyém, mert ők el tudják hinni, hogy az öntudatára ébredt emberi agy az ősrobbanással önmagából, önmagától és önmagáért keletkezett anyagi világ fejlődésének terméke lenne. Én ezt nem tudom elhinni, természettudományos bizonyítékaink pedig egyik álláspontra sincsenek.

- Vagyis minden további nélkül össze tudja egyeztetni istenhitét a tudománnyal.

- Érdemes belegondolni, hogy az ősrobbanás utáni első másodpercben, ha az öt fizikai állandó nem úgy van beállítva, ahogy, hanem mondjuk a gravitációs állandó néhány százezreléknyivel nagyobb, akkor az univerzum visszazuhan önmagába. Ha az atommagok belső kölcsönhatási állandója néhány milliomod részével kisebb vagy nagyobb, csak hidrogén- vagy csak héliumatomok keletkeznek, és sohasem jön létre a szénatomra épülő szerves élet. Az ateisták hiedelme szerint ez magától alakult így ki. Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. a kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő. Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem látom az értelmét. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?"

Shri Mataji szavai a témáról

"Ezekben a modern időkben, az evolúciós folyamatban elértük az emberi tudatosság állapotát. Ez az emberi tudatosság működhet a gondolkodáson, racionalitáson vagy kondicionáltságon keresztül. Sok modern költő úgy írta le ezeket, mint az önvaló szabadságának falait. De mi van akkor, ha valaki a tudatosság magasabb dimenzióiba képes emelkedni? Miért ne nyissuk meg szívünket és elménket az egyedülálló felfedezésnek, ami ezért a létfontosságú felemelkedésért tárult fel. „Isten általa ígért királysága előttünk van.“ Ez nem egy prédikációból vagy előadásból vett idézet, hanem a legmagasabb igazság tapasztalatának megvalósulása, amely abszolút, és ami most nyilvánul meg az egyszerű emberekben, ezekben az időkben. Az igazság, ami az önmegvalósulás után valóra válhat, az az, hogy mi nem vagyunk a test, az elme, a múltból eredő feltételek, az ego, az érzelmek, hanem a tiszta lélek vagyunk."


"A Turya* állapot a teljesen kifinomult tudatosság állapota. A tudósoknak el kellene érniük a Turya* állapotot és azután felfedezni a magasabb szintű tudatosságot, ami vezérli és támogatja az összes evilági emberi tudatosságot. Néha azt látom, hogy a tudósok zsákutcába tévednek, és nem akarják elfogadni az isteniséget, ami a valóság teljes látomását adja nekik. Normálisan három dimenzióban élünk. A szentek elérték a negyedik dimenziót, és ennek a felemelkedésnek a révén elérték a teljes békesség, teljes integráció állapotát és a valóságnak teljesen tudatába kerültek. Felemelkedésük erőfeszítéseit sok nyelven, sokféleképpen írták le. Az a három dimenzió, amiben normálisan létezünk a fizikai, mentális és az érzelmi, a negyedik dimenzió a spirituális. Ha intenzíven használjuk ezt az első három dimenziót, eljutunk életünk hiábavalóságának felismeréséhez, és azután elkezdjük keresni az abszolút igazságot, mivel nem vagyunk elégedettek azzal, amit tudunk, még azzal sem, amit egy nyugodt elme nyújthat nekünk."

~ ~ ~

* A Turya állapotról Shri Mataji pedig ezt mondta:

"A negyedik állapotot Turyának hívják, még két másik állapot van, ti a Turya állapotban vagytok, Turya azt jelenti, negyedik, a negyedik állapot ahol a gondolatnélküli tudatosság állapotában vagytok, ahol nincs gondolat. Gondoljátok csak el, ha nincsenek gondolatok akkor ártatlanak kell lennetek, ha nincsenek gondolatok, akkor vibrációitok kell legyenek, ha nincsenek gondolatok, nem tudtok senkihez ragaszkodni. Az a gondolatnélküli állapot, amelyet most elértetek, az a Turya állapot, és amikor ebben az állapotban vagytok, a négy szirom, ami bennetek van, ki kell, hogy nyíljon az agyatokban. A szívetekből jön az agyatokba, és ez az, ahol teljesen megértitek, hogy mi az Isten, tudjátok, hogy mi az Isten. Ekkor megkapjátok a valódi tudást. De mindaddig, amíg ez a négy szirom ki nem nyílik, visszaeshettek.

Nem értik, hogy mi Isten, de ez nem a megértés, egy kis pontot megértetek, de az a szívetekbõl jön az agyatokba, nem pedig az agyatokból a szívetekbe. Úgy jön, mintha az odaadásotok nektárja teljesen beborítaná az agyatokat....

Hogyan próbálhatsz meg analizálni bármit is, az Isten, az a Mindenható Isten, aki mindent tud, és mindent csinál, mindent élvez, ez az amire azt mondhatjuk, hogy Gnyana, a tudás. Igaz tudás, tiszta tudás. Ez nem a csakrák ismerete, nem a vibrációk ismerete, nem a Kundalini ismerete, hanem a Mindenható Isten ismerete. A Mindenható Isten ismerete nem mentális. Még egyszer mondom nektek, hogy a szívbõl indul és az agyba érkezik, valami ami az örömötök tapasztalásából származik és beborítja az agyatokat, az agyatok nem tagadhatja meg többé."


* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *

Meditatív ücsörgésünk, tűnődésünk és ráérős szemlélődésünk mai helyszíne és padja pedig:


A kép beküldője István,
helyszín: USA, Hamilton.
Nagyításhoz klikk a képre!
Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

*************************************************************************
A MISSZIÓ --> Hiszek abban hogyha minden családban lesz legalább egy, rendszeresen meditáló ember, az mindent meg fog változtatni! Türelmesebb, megfontoltabb, és sokkal kiegyensúlyozottabb lesz az ország. A célom az hogy ez összejöjjön, hiszen ez mindannyiunk érdeke is. Egy sokkal tudatosabb, emelkedettebb és kedvesebb társadalom már igazán ránk fér végre. A kolostoros blog egyszerű, és pénztárca kímélő eszközeivel, na és az internet segítségével ez könnyen elérhető. Ha tetszett ez a mostani bejegyzés, értékesnek, humorosnak, vagy éppen elgondolkodtatni valónak találtad, akkor mindenképp küldd tovább most másoknak is! HAJRÁ!